Slik setter du opp stående kledning

Du må klø deg litt i hodet, men de fleste klarer det

Skrevet for Moelven
http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180405231737436.jpg http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180405231737436.jpg
  0
  Når du skal montere en stående kledning, må du ha horisontale spikerslag for feste. Har du ikke bindsverk med spikerslag, må du montere selvbærende spikerslag utenfor vindtettingen. 
  Før du monterer kledningen, må du gjøre litt beregningsarbeid for å dele veggene inn i naturlige felt. Da blir det enklere å få riktige avslutninger i inner- og ytterhjørner og inntil vinduer/dører, samtidig som du får en tilnærmet lik avstand mellom overliggerne. Det skal beregnes et omlegg på 25 mm. mellom over- og underliggerne. Omlegget må i alle fall ikke være mindre en 20 mm. 
  Når du skal montere underliggere, må du huske på at de skal monteres i lodd, med den den rue siden ut og at margsiden bør vende innover. Underliggere skal monteres med én spiker eller skrue i hvert spikerslag. Du bør male/beise underliggerne før du monterer overliggerne, slik at du unngår lyse felt når kledningen krymper litt over tid. Samtidig får du langt bedre beskyttelse mot omleggsråte. 
  Siste steg er montering av overliggere. Overliggerne kan med fordel monteres med margsiden ut – altså motsatt av underliggerne. Overliggerne skal monteres med to spiker i hvert spikerslag.
  Husk ellers at hjørneløsninger, dør- og vinduslistinger må utføres likt over hele hus. Ting å tenke på er:
  • Skal overligger eller underligger danne list rundt vindu?
  • Skal overligger eller underligger danne hjørnekasse? 
  • Hvor stor spalte vil du ha mellom kledningsbordene på ferdig vegg?  
  • Sørg for å lage nok «plass» over vannbrett og avslutinger mot skvettblekk og liknende – slik at du kommer til med malingskost. Husk at endeved er spesielt utsatt og bygg slik at du lett kan mette endeveden når du maler. 
   Les også
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180314130216978.jpg #FFFFFF
   Les også