Usikker på avstanden mellom underliggere?

Finn frem kalkulatoren, så blir det mye enklere

Skrevet for Moelven
http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180405233232795.jpg http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180405233232795.jpg
  Når du setter opp kledning med under- og overliggere, kommer du ikke unna en del beregningsarbeid for at regnestykket skal gå opp. Du bør starte med å dele opp veggene i naturlige felter. På en vegg med et vindu, vil du typisk ha tre felter: to fra hvert hjørne og inn mot vinduene og ett over vinduet. For hvert felt må du beregne plasseringen av underliggere hver for seg. Enkelte steder, særlig på smale felter, kan det være du må kløyve bordene smalere for å få det til å gå opp og bli fint. Da vil bordene på samme vegg få litt ulik bredde, men dette vil du ikke legge merke til når veggen er ferdig.
  For å demonstrere hvordan du beregner, har vi laget et eksempel. Her legger vi til grunn underliggere på 19x123 mm og overliggere på 22x173, samt at vi skal dekke et felt fra et hjørne til nærmeste vindu. 
  Du starter med å finne dekningsmålet – bredden av under- og overligger minus 5 cm (omlegget på begge bord). Det blir 24,6 cm. Så setter du opp en underligger mot hjørnet og en nærmeste vindu og måler avstanden mellom dem. La oss si det målet er 234,5. Del 234,5 på dekingsmålet du fant i forrige steg = 9,532 bord. Rund opp eller ned til nærmeste hele bord. Runder du opp får du mer omlegg, runder du ned får du mindre. Pass på at omlegget ikke blir under 20 mm. 
  I dette eksempelet runder vi opp til 10 bord. Så deler vi bredden av det aktuelle feltet (234,5) på 10 = 23,4. Dette er avstanden fra innerkant på den første underliggeren til ytterkant på den neste. Merk opp målene for underliggerne bortover på spikerslagene og montér dem i henhold til dette målet.
  true
  Les også
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180314130216978.jpg #FFFFFF
  Les også