Bruk tiden på avslapping - ikke vedlikehold

Med Møre Royal trenger du ikke gjøre vedlikeholdsarbeid på 6 - 10 år

Av Montér
05 September 2017
  En terrasse bygget med MøreRoyal er vedlikeholdsvennlig - hvilket betyr at vedlikeholdsarbeidet er langt mindre omfattende enn på en terrasse bygget med tradisjonelle produkter. Men også terrasser bygget med MøreRoyal utsettes for slitasje som sliter på treverket, enten det er i form av vær og vind, mekanisk slitasje fra tråkk og møbler eller annet. Terrassen kan fint stå i 6 - 10 år før det er behov for å gjennomføre første vedlikeholdende behandling. Dersom du av kosmetiske hensyn ønsker å gjennomføre behandling tidligere, står du selvsagt fritt til det.

  Ved vedlikeholdende behandling kan du bruke MøreRoyal Ekslusiv Terrasseolje, med eller uten farge. Du kan bruke hagesprøyte, rull eller pensel, men pass på å ikke påføre for mye da dette kan gjøre at trevirket blir utsatt for angrep av svertesopper. Svertesopper kan også oppstå hvis treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før påføring av olje. Svertesopper skader ikke treet og er ganske enkelt å fjerne, men kommer gjerne tilbake. Derfor vil du helst unngå det i utgangspunktet. Angrep av svertesopper er ikke reklamasjonsberettiget.

  Når du er ferdig – husk at kluter, filler osv. må brennes eller legges i vann umiddelbart for å hindre selvantennelse.

  Terrassebord Royalimpregnert duo brun RB.10 28x120 mm furu

  Terrassebord Royalimpregnert duo brun RB.10 28x70 mm furu

  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809201911079.png #FFFFFF
  Les også