Gjør noe med varmtvannskostnadene

Det kan være mye penger å spare

ByggeBolig
18. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=2000
0

Strøm som går til oppvarming av varmtvann representerer en av de største utgiftspostene på strømregningen din. Derfor er det også en del penger å spare på å være bevisst på dette området.


Har du en eldre varmtvannsbereder kan du spare en del på å bytte den ut med en ny. Nye beredere er nemlig vesentlig bedre isolert enn eldre modeller – ergo blir varmetapet til omgivelsene vesentlig mindre. Da bruker berederen mindre energi på å varme opp vannet og holde på temperaturen. Faktisk kan varmetapet fra berederen reduseres med opptil 50 % ved investere i en ny. Det kan gi deg besparelser på flere tusen kroner i året.


Når det gjelder forbruk er det faktisk mulig å oppnå en reduksjon på 40 % ved bruk av vannspareservanter og liknende utstyr. Det vil kunne redusere energiforbruket med nesten 2000 kWh i en normal enebolig. Det er snakk om ganske enkle tiltak som å montere sparedusj eller vannspareventiler. Om du ikke har noe til overs for slike løsninger, kan du selvsagt også velge å ta litt kortere dusjer med litt lavere temperatur på vannet, men det krever litt mer bevissthet.


En litt mer krevende, men ganske snedig løsning, er å montere utstyr for varmegjenvinning fra gråvann (alt avløpsvann unntatt toaletter). Varmen fra vannet som eksempelvis skylles ut fra dusjen brukes til å varme opp kaldt vann som skal inn i varmvannsberederen. Da holder det en høyere temperatur når det kommer inn i berederen og det trengs mindre energi for å varme det opp til innstilt temperatur. Dette tiltaket vil kunne spare nærmere 2000 kWh i året på i en normal enebolig.

1568
b-TrueFalse
Kommersielt innhold fra Oso Hotwater AS

Isolasjonsmateriale i varmtvannsberedere har endret seg kraftig i de senere år. Tidligere var glassvatt et helt akseptabelt alternativ for boligberedere, men i nyere tid har stadig strengere krav til energieffektivitet dukket opp. Det seneste tilskuddet på energikrav-stammen er ErP-direktivet (Energy Related Products directive) fra EU, som setter strenge krav til alle produkter som krever energi for å fungere. 

Varmtvannsberedere omfattes naturligvis av ErP-direktivet, og gjennom forskning og testing har man kommet frem til nye løsninger for å minske varmetapet. OSO har valgt nanoteknologi, og benytter NANOPUR™ skumisolasjon i kombinasjon med VIP vacuumpaneler for å oppfylle det strenge regelverket med god margin. Sluttproduktet blir en bereder som holder bedre på varmen og dermed gir brukeren besparelse direkte på strømregningen, samtidig som det bidras til lavere globalt energiforbruk. 

912
true c-119FalseFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF