Gjør noe med varmtvannskostnadene

Det kan være mye penger å spare

ByggeBolig
18. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=2000
0

Strøm som går til oppvarming av varmtvann representerer en av de største utgiftspostene på strømregningen din. Derfor er det også en del penger å spare på å være bevisst på dette området.

Har du en eldre varmtvannsbereder kan du spare en del på å bytte den ut med en ny. Nye beredere er nemlig vesentlig bedre isolert enn eldre modeller – ergo blir varmetapet til omgivelsene vesentlig mindre. Da bruker berederen mindre energi på å varme opp vannet og holde på temperaturen. Faktisk kan varmetapet fra berederen reduseres med opptil 50 % ved investere i en ny. Det kan gi deg besparelser på flere tusen kroner i året.

Når det gjelder forbruk er det faktisk mulig å oppnå en reduksjon på 40 % ved bruk av vannspareservanter og liknende utstyr. Det vil kunne redusere energiforbruket med nesten 2000 kWh i en normal enebolig. Det er snakk om ganske enkle tiltak som å montere sparedusj eller vannspareventiler. Om du ikke har noe til overs for slike løsninger, kan du selvsagt også velge å ta litt kortere dusjer med litt lavere temperatur på vannet, men det krever litt mer bevissthet.

En litt mer krevende, men ganske snedig løsning, er å montere utstyr for varmegjenvinning fra gråvann (alt avløpsvann unntatt toaletter). Varmen fra vannet som eksempelvis skylles ut fra dusjen brukes til å varme opp kaldt vann som skal inn i varmvannsberederen. Da holder det en høyere temperatur når det kommer inn i berederen og det trengs mindre energi for å varme det opp til innstilt temperatur. Dette tiltaket vil kunne spare nærmere 2000 kWh i året på i en normal enebolig.

1595
b-FalseTrue
Kommersielt innhold fra Oso Hotwater AS

Moderne berederisolasjon - en ny verden

Mye har skjedd innen fagfeltet isolasjon i løpet av det siste tiåret, både når det gjelder hvordan vi isolerer bygninger, rør og en rekke andre ting. Etter hvert som fokus på energieffektivitet og redusert varmetap har økt har også måten varmtvannsberedere isoleres på endret seg kraftig. Bare i løpet av det siste tiåret har kvaliteten på isolasjon forbedret seg dramatisk. 


Allerede på slutten av 1990-tallet begynte fremsynte berederprodusenter å teste skumisolasjon som en erstatning for glassvatt, som frem til da hadde vært førstevalget som isolasjon i beredere. Fra 2004 var OSO Hotwater en av de første i verden til å levere ECO FOAM skumisolasjon som standard i sine boligberedere, en varmetapsforbedring som ble beregnet av Enova til å potensielt kunne spare norske forbrukere for hele 500 millioner kilowattimer med strøm over de neste 10 år! Siden da har utviklingen gått videre med stadig forbedrede skumtyper og teknikker, og i dag er norske boligberedere helt i verdenstoppen hva gjelder energieffektiv isolasjon. Det nyeste tilskuddet på denne fronten er vacuumpaneler, som tar isolasjonskapasiteten til nye høyder. I enkelte tilfeller lover denne teknologien hele 10 ganger bedre isolasjonsevne enn tradisjonelle alternativer. Dette har for eksempel gjort det mulig for OSO Hotwater AS å produsere verdens første serie boligberedere som oppnår 'A'-rating iht. ErP-direktivet på alle volum i serien. 


Hvor viktig er denne nye isolasjonen? 

Varmtvannsberederen er sammen med romoppvarming en av de største energiforbrukerne i norske hjem. Statistikk viser at vi setter stadig mer pris på all den velvære store mengder varmt forbruksvann kan gi oss. Avanserte dusjløsninger og flotte bade/boblekar øker komforten, men varmtvannsforbruket vil naturligvis også gå opp som en følge av dette. Derfor er det viktigere enn noensinne å tenke smart når det gjelder vannoppvarming.

Dersom din bolig er utstyrt med en bereder som er isolert med gammeldags glassvatt er det svært sannsynlig at du bruker en del mer strøm til vannoppvarming enn det som er nødvendig. Beregninger viser at en ny standard boligbereder med moderne skumisolasjon vil kunne spare ca. 500 kWh/år i forhold til tilsvarende bereder med gammeldags glassvatt-isolasjon. Det betyr igjen at den nye berederen lett vil innspare seg selv i løpet av levetiden, samtidig som din strømregning vil se penere ut. 

2419
c-119TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF