Venter du lenge på varmtvannet?

Det skjer blant annet hvis vannet må reise langt

ByggeBolig
1. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181101095017227.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181101095017227.jpg?maxwidth=2000
0

For mange er dette helt sikkert et kjent scenario: du står ved kjøkkenvasken eller servanten på badet og skrur på krana for å få varmtvann, men det tar lang tid før det varme vannet faktisk kommer. Det er riktignok ikke det verste som kan skje deg, men kan like fullt være ganske irriterende i hverdagen.


Det er flere ting som kan forårsake lang ventetid og en viktig faktor er hvor varmtvannsberederen din er plassert. Det påvirker nemlig hvor lang reisevei vannet har fra berederen til tappestedet. Har du berederen langt unna tappestedet må det varme vannet reise lenger enn om du bruker et tappested nærmere berederen. Det er også derfor du opplever at varmtvannet bruker lenger tid på å komme frem enkelte steder i boligen enn andre steder. Også andre rørtekniske forhold påvirker ventetiden, blant annet:


  • dimensjoner på rør fra bereder til tappested
  • vannmengde/trykk i rørene
  • trykkfall

Uansett har plasseringen av varmtvannsberederen ganske mye å si for hvor lang tid det tar før du får varmtvann i kranen. Dette blir ofte et kompromiss ettersom du som regel har flere tappesteder å ta hensyn til, men som regel er en plassering omtrent midt i boligen å foretrekke. Det er for eksempel ganske vanlig når det bygges teknisk rom i nye boliger. Rehabiliterer eller pusser du opp kan en slik plassering bli mer krevende å få til.


Vær ellers klar over at VVS-bransjen opererer med en anbefalt ventetid på maksimalt 20 sekunder for å få vann på 38,5 grader frem til tappestedet, så noe ventetid må du påregne uavhengig av rørtekniske forhold og plassering av bereder.


En mulig løsning i tilfeller der du opplever lang ventetid er eller rett og slett vil ha varmtvann ganske umiddelbart, er å få montert en minibereder ved tappestedet. Det en varmtvannsbereder på noen få liter som ganske enkelt varmer opp vannet i umiddelbar nærhet av tappestedet.

1845
b-True
Kommersielt innhold fra Oso Hotwater AS

Lei av å vente på varmtvannet?

Dette skyldes som oftest at varmtvannet fra berederen har en lang vei å gå fra varmtvannsberederen til tappestedet. Ofte plasserer vi berederen i kjelleren eller et annet passende sted. Dette medfører ofte at rørstrekket til kjøkken eller bad blir ganske langt. Hvis det da er en stund siden det sist ble brukt varmt vann har vannet i rørene rukket å bli avkjølt, og alt dette vannet må først tappes før det varme vannet kommer frem til kranen. 


Flere mulige løsninger

Det finnes heldigvis flere måter å løse dette problemet på. Man kan for eksempel montere en OSO NANO minibereder ved tappestedet, f.eks. ved servanten på badet. Den lille 5-liters tanken vil levere varmt vann straks kranen åpnes. Og på grunn av det lille volumet varmes den svært raskt opp igjen. Se mer om OSO NANO her: https://www.osohotwater.no/no-nb/domestic/nano


Men det finnes også andre varianter: I større bygg, som fabrikker, sykehus, leilighetsbygg, idrettshaller osv. finnes det gjerne et stort berederanlegg plassert på et bortgjemt sted. Dette består ofte av flere store beredere og forsyner hele bygget med vann. Her benytter man ofte varmtvanns sirkulasjon, der varmtvannsrørene legges i en sløyfe fra berederen, rundt i bygget og tilbake til berederen igjen. En pumpe driver varmtvannet rundt i sløyfen. Når man åpner kranen vil dermed varmtvann være tilgjengelig umiddelbart. Nå er dette også mulig å gjøre i private boliger, f.eks. med OSO SAGA boligbereder som nå har en egen anslutning beregnet for bruk for sirkulasjon. Den kan også benyttes til å varme vann med solfangere, les mer om dette her: https://www.osohotwater.no/no-nb/domestic/saga 


I tillegg til de ovennevnte løsningene kan det benyttes en varmekabel, som festes på varmtvannsrøret fra berederen til tappestedet. Denne vil holde vannet i røret varmt til enhver tid, og bruker svært lite strøm. 

Så det er ingen grunn til å vente i en evighet på varmtvann, gode løsninger er tilgjengelige. Kontakt din lokale rørlegger for mer informasjon. 


2031
c-119False
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF