Ikke drikk vannet fra berederen

Tungmetaller og sånt kan være ugreit

ByggeBolig
9. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181109045521256.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181109045521256.jpg?maxwidth=2000
0

I en del tilfeller kan det være fristende å tappe varmtvann rett fra kranen i stedet for å koke det opp i en kjele eller vannkoker. For eksempel når du skal ha deg en kopp te eller du vil spare litt tid når du skal koke pasta eller poteter til middagen. Det bør du faktisk ikke gjøre.


En viktig grunn til dette er at du kan risikere å få i deg tungmetaller som følge av at det ofte er kobber i både varmtvannsberedere og i rørsystemet i boligen for øvrig. Når vannet står stille vil kobberet skilles ut og konsentrasjonen i vannet økes. Det er blant annet derfor det anbefales at du lar vannet renne en stund før du bruker det, selv om du tapper kaldt vann til drikke eller matlaging. Da blir du nemlig kvitt vannet som kan ha forhøyede konsentrasjoner av metaller.


For varmtvann hjelper ikke det dersom vannet kommer fra en bereder som inneholder kobber. Alt vannet i bereden kan jo ha forhøyede konsentrasjoner ettersom det har stått en stund for å bli varmt. Det hjelper heller ikke å koke vannet etter du har tappet det. Tungmetallene blir værende uansett hvor mye du koker. 


Selv om dagens varmtvannsberedere holder så høy temperatur at farlige bakterier ikke skal kunne vokse, skal du også tenke gjennom at varmt vann generelt gir bedre grobunn for bakterievekst enn kaldt vann og derfor ikke anbefales brukt når du vil ha deg en rask kopp te.


Alt i alt er det altså gode grunner til at drikkevannsforskrifter over hele verden anbefaler at vann som skal brukes til drikke eller matlaging skal være kaldt.

1510
b-True
Kommersielt innhold fra Oso Hotwater AS

Dagens boligberedere er rustfrie

Moderne boligberedere er laget av rustfritt stål, og forholder seg til Drikkevannsdirektivet. Dette tilsier at alle komponenter i en moderne boligbereder skal oppfylle krav som gjør at vannet som kommer ut av berederen faktisk KAN drikkes. Boligberedere med innertank av kobber eksisterer ikke på det Norske markedet i dag, selv om det fortsatt lages beredere i industristørrelse (som kan være montert i boligblokker mm.) med kobber i innertanken.

Flere faktorer spiller inn

Men det er ikke berederen alene som avgjør. I et eldre bolighus kan det ofte være vannrør av kobber eller til og med jern, og når varmtvannet føres gjennom disse vil det kunne oppstå problemer med metaller i vannet. I moderne nybygg benyttes ofte PEX (plastrør) e.l. til både varmt- og kaldtvann, men berederprodusentene anbefaler at det for sikkerhets skyld monteres et 30-50 cm. strekk med kobberrør ut fra berederen for å forhindre at PEX plastrøret kan smelte ved en evt. overoppheting og dermed forårsake vannskade. Så selv om berederen er produsert i høykvalitets rustfritt stål og oppfyller kravene i Drikkevannsdirektivet er det fortsatt fornuftig å ikke benytte varmtvannet i matlagning. 

Se avansert produksjon av rustfrie beredere her:

https://www.youtube.com/watch?v=FukqOXQo1ZQ


1372
true c-119False
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF