Fremtidens tak nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Den gjeve prisen deles ut i oktober på Bygg Reis Deg-messen.

Av Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Protan AS

18. juni 2019
Av Protan AS

Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Protan AS

18. juni 2019
Illustrasjon: Protan AS
Illustrasjon: Protan AS
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618113954081.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618113954081.jpg?maxwidth=2000
0

Protan er sammen med Bergknapp en av åtte nominerte til Byggenæringens Innovasjonspris 2019, med vår unike løsning BlueProof Green, som kombinerer grønne takløsninger med vannfordrøyning på tak.

- Å bli nominert til innovasjonsprisen er så klart en fjær i hatten for Protan og Bergknapp. Det viser at blågrønne tak legges merke til og anerkjennes, og det er viktig for å skape en mer bærekraftig fremtid for norsk byggenæring, forteller Bjørn Nordseth, salgssjef i Protan.

Juryen til Byggenæringens Innovasjonspris melder at det var mange gode kandidater innen temaene bærekraft, konkurransekraft og verdiskapning som hadde gjort seg fortjent til en nominasjon, men landet på åtte kandidater. Én av kandidatene til prisen, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg-messen i oktober, er altså den unike takløsningen BlueProof Green.

Blågrønne tak: det beste av to verdener på toppen av byen

Skaper levende og bærekraftige bygg

Ved å bygge blågrønne tak, velger arkitekten, utbyggeren eller eiendomsutvikleren bærekraft i praksis. Som oftest er byens flate tak nemlig hjem til luftekanaler, kabelgater, piper og parabolantenner. Med BlueProof Green på taket vekkes disse døde flatene til liv med takhager, terrasser, idrettsflater og solceller. På taket ligger et takbelegg som gjør taket om til et overvannsreservoar som fordrøyer styrtregnet sakte ned i avløpsnettet.

I tillegg åpner løsningen for et spennende samspill mellom miljøvennlighet, verdiskapning og samfunnsnytte, og skaper fordeler for flere målgrupper:

Arkitekten:  Med blågrønne tak får arkitekten et større kreativt, estetisk og praktisk spillerom i utformingen av nye bygg. Grønne tak, vakre takhager og sosiale samlingspunkter bidrar til å heve den estetiske og sosiale verdien til et bygg.

Eiendomsutvikleren og utbyggeren:  Å kombinere overvannshåndtering og grøntarealer på taket vil spare utbygger for store utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser. Grønne tak, takhager, terrasser eller solenergi vil kunne bidra til høyere verdi på eiendommen og i noen tilfeller kunne gi utbyggeren mulighet for å plusse på en etasje, noe som vil bidra til ytterligere verdiskapning.

For beboere og leietakere:  Grønne tak og hager eller treningsfasiliteter på taket bidrar til økt livs- og bokvalitet, og kan også heve verdien på leiligheter og boliger. I fremtiden vil trolig kommunale påslippskrav også gjelde for private boliger, og vannfordrøyning vil ikke bare svare på slike fremtidige krav, men også sikre at huseiere og leietakere vet at ekstremregn håndteres sikkert ovenfra, i stedet for usikkerhet knyttet til den ofte begrensede dreneringsevnen på bakkeplan.

For samfunnet:  Vannfordrøyning på tak bidrar til å forhindre oversvømmelser og flom i det offentlige rom, og i ytterste konsekvens at forurenset flomvann kan entre drikkevannskretsløpet. Grønne tak reduserer bygningens CO2-avtrykk, bidrar til biologisk og biotopisk mangfold og kan gi livgivende omgivelser til sommerfugler, bier og humler som ellers fortrenges av urbanismen. Grønne tak blir også sårt tiltrengte grønne lunger i stadig tettere bebygde byer og tettsteder, og bidrar til å binde svevestøv og skape bedre luftkvalitet.

Blågrønne tak vekker bygninger til liv

Slik tas naturen til byen

- Selve oppbyggingen består av en kombinasjon av drenselementer, enten fordrøyningskassetter eller et lag med lava og lettjord. På toppen kommer det grønne vekster, enten i form av sjeldne naturtyper, eller andre former for grøntarealer og terrasser. Under dette legges et spesialtilpasset takbelegg utviklet for å håndtere økte påkjenninger i form av både vanntrykk og plantebestandighet.

Slik forklarer markedssjef Bengt M. Tovslid i Norges ledende leverandør av grønne tak, Bergknapp AS, hvordan løsningen er bygget opp. Bergknapp har vært en viktig sparringspartner for Protan i utviklingen av fremtidens tak, og har bidratt med viktig innsikt og kompetanse.

Som en konsekvens av økt fokus på bærekraftig utvikling i byer, registrerer Tovslid en kraftig økning i etterspørselen av grønne produkter og løsninger. Han gleder seg stort over nominasjonen:

- Ekstremnedbør og behovet for grønne lunger i byen er to store utfordringer for byggenæringen. BlueProof Green tar i bruk ubrukte arealer og løser begge utfordringene, og da er det både hyggelig og viktig at dette løftes frem gjennom en slik nominasjon.


5768
Blågrønne tak vekker bygninger til liv    Slik tas naturen til byen  - Selve oppbyggingen består av en kombinasjon av drenselementer, enten fordrøyningskassetter eller et lag med lava og lettjord. På toppen kommer det grønne vekster, enten i form av sjeldne naturtyper, eller andre former for grøntarealer og terrasser. Under dette legges et spesialtilpasset takbelegg utviklet for å håndtere økte påkjenninger i form av både vanntrykk og plantebestandighet.  Slik forklarer markedssjef Bengt M. Tovslid i Norges ledende leverandør av grønne tak, Bergknapp AS, hvordan løsningen er bygget opp. Bergknapp har vært en viktig sparringspartner for Protan i utviklingen av fremtidens tak, og har bidratt med viktig innsikt og kompetanse.  Som en konsekvens av økt fokus på bærekraftig utvikling i byer, registrerer Tovslid en kraftig økning i etterspørselen av grønne produkter og løsninger. Han gleder seg stort over nominasjonen:  - Ekstremnedbør og behovet for grønne lunger i byen er to store utfordringer for byggenæringen. BlueProof Green tar i bruk ubrukte arealer og løser begge utfordringene, og da er det både hyggelig og viktig at dette løftes frem gjennom en slik nominasjon.  Les også: Dette er BlueProof Green  
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180924075809009.png #FFFFFF
Les også