135
SWITCH SECTION

Energiberegning av boliger

Slik brukes energiportalen.no

Av Simenergi

Terje Mjønes

Simenergi

18. februar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220218121324945.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220218121324945.png?maxwidth=900
0

Energiportalen.no er et energiberegningsverktøy rettet mot boligeiere. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk. I tillegg ser du effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattime, kroner og CO2-utslipp. Tjenesten er lisensbasert og tilbys vanligvis til boligeiere via kommuner eller produktleverandører. For privatpersoner er Energiportalen en gratis objektiv tjeneste.

Energibesparende tiltak

  • Hensikten med Energiportalen er å bevisstgjøre deg på hvilke tiltak du kan gjøre for å spare kilowattimer, kroner og CO2-utslipp. Når du velger ett eller flere tiltak ser du umiddelbart hvor mye du kan spare i året.
  • Energiportalen gir dessuten informasjon om lokale støtteordninger og tiltak som kan gi støtte fra Enova.
  • I tillegg får du oversikt over lokale leverandører med geografisk nærhet til boligadressen du har søkt på. Disse er hentet fra mesterforbundene, oppdateres jevnlig og har ingen kommersiell kobling til Energiportalen.


Se vår energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3

https://www.youtube.com/embed/6xyjfldGIZw


Noen av våre kundecaser:

1312
b-0TrueFalse
0

Slik er tjenesten bygget opp

  • Grunnlaget for Energiportalen ble etablert gjennom «Potensial- og barrierestudien» som ble utført på oppdrag for Enova i 2011. Oppgaven var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen og se hva som skulle til for å løfte denne opp på nivå med dagens energikrav.
  • Bygningsstatistikken er levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjonen danner grunnlaget for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet.
  • Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Verdiene bygger på studier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser, gjennomført av Norstat, blitt benyttet. Dette for å kartlegge endringer som har skjedd i boligmassen fra året boligene ble bygget og frem til nyere tid.
  • Trenger du info eller hjelp til bruk av tjenesten, benytt skjemaet under så tar vi kontakt med deg.
1178
c-454TrueFalse
0

title

Jeg ønsker å vite mer om hva Simenergi kan hjelpe meg med.

input field

Mark if required true

CHECKBOXES

Jeg er spesielt nysgjerrig på:

Mark if required

single button

228


464
c-454TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220301161804881.png #FFFFFF
Les også