Montere kledning?

Bruk en spiker tilpasset formålet

Christiania Spigerverk
http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180104035515487.jpghttp://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180104035515487.jpg
  C:\fakepath\faroes-585191_1920-min-min.jpg

  Skruer har overtatt mange av spikerens oppgaver, men det betyr ikke at spikerens rolle er utspilt. Når man monterer kledning er for eksempel spikeren fremdeles det foretrukne alternativet. Men hva slags spiker bør du velge?


  Når du skal montere kledning gjør du lurt i å velge en spikertype som er tilpasset formålet. For stående kledning bruker du 48 mm. spiker for underliggere og 65 mm. spiker for overligger. Begge typer er tilpasset innfesting i 36 mm. lekt og sikrer at du ikke punkterer vindsperren når spikeren slås inn. Har du vedlikeholdsfri kledning bør du velge syrefaste spiker for å unngå sjenerende rennemerker over tid.


  Generelt for innfesting med spiker må du vite at den skal være tre ganger så lang som emnet du skal feste. Så om du skal feste en gjenstand med tykkelse på 25 mm. skal spikeren være minimum 75 mm. lang. Sagt på en annen måte: minst to tredjedeler av spikeren skal inn i materialet du fester gjenstanden til. 

  941
  • ADD

  • CLEAR

  FalseFalsec-26true
  Les også
  FalseFalsec-26
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210512115109799.png #FFFFFF
  Les også