Økt trangboddhet

Men fortsatt høy bokvalitet

Boligkanalen
26. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181226055644689.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181226055644689.jpg?maxwidth=2000

I 1960 bodde snaut 50 % av Norges befolkning i tettsteder – tilsvarende nivå i dag viser at 82 % bor i byer og tettsteder.  Norge har med andre ord vært gjennom en gigantisk sentaliserings- og urbaniseringsreise i løpet av de siste 50 årene og ingen faktorer tilsier at denne trenden skal snu, snarere tvert imot.

Av mange årsaker – ikke minst av hensyn til miljø- og energimessige aspekter vil sentraliseringstrenden fortsette i de kommende tiårene. Dette er blant annet svært så tydelig ved at så godt som alle kommunale reguleringsplaner har forelsket seg i ordet «knutepunktutbygging».

600
false
b-TrueFalse
0

Denne typen utbygging innebærer i praksis at det i fremtiden vil bli svært vanskelig (les : tilnærmet umulig) å få byggetillatelse for en enebolig på en egen liten tomt i skogen. Malen vil være tettbygde byggefelt – helst med en eller annen type «bo-oppå-hverandre-boliger».


Den nevnte sentraliseringstrenden i Norge er absolutt ikke ny, men den har skutt fart de siste 20 årene og gjør at bomønsteret i Norge over tid mer vil ligne mer på vårt naboland Sverige. Der passerte andelen som bor i tettsteder 80 % for mer enn 20 år siden.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Antall husholdninger etter størrelse på bolig (1000 stk).

Long description.

No description available.

Structure.

Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying values.
The chart has 1 Y axis displaying Antall personer i tusen.

View as data table.

Chart graphic.

Antall husholdninger etter størrelse på bolig (1000 stk)Created with Highcharts 7.0.1Chart context menuBoligareal under 40 kvmBoligareal 40-59 kvmBoligareal 60-79 kvmBoligareal 80-99 kvmBoligareal 100-129 kvmBoligareal 130-159 kvmBoligareal 160 kvm og overBoligareal 160 kvm og over2012:1 2462015:1 2922018:1 271

På denne bakgrunn må vi kunne karakterisere tall for SSB`s siste levekårsundersøkelse lite overraskende. Forsterket sentralisering har ledet til en kraftig vekst i antall personer som må ta til takke med minimumsareal. Hele 169.000 husholdninger bor i dag i leiligheter med boareal under 40 kvadratmeter – det vil si en vekst på 89 % bare siden 2012!  

For boligstørrelser opp til 60 kvadratmeter noterer vi en vekst på 6 prosent - mens innenfor 60-79 kvadratmeter finner vi en vekst på 13 %.   For alle andre boligstørrelser registrerer vi en nedgang – unntatt for det helt største (+ 160 kvm) som faktisk vokser med 2 %.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Bomiljø for personer etter type bomiljø (prosent)

Long description.

No description available.

Structure.

Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying values.
The chart has 1 Y axis displaying Prosent.

View as data table.

Chart graphic.

Bomiljø for personer etter type bomiljø (prosent)Created with Highcharts 7.0.1Chart context menuHar tilgang til nærturområdeHar hage eller privat tomtHar tilgang til trygt leke- ogrekreasjonsområdeBor i område som er trafikkfarlig forsmå barnPlaget av støy i boligen, som kommerutenfraPlaget av støv, lukt eller annenforurensingProblemer med kriminalitet, vold ellerhærverk i boområdetHar søvnproblemer på grunn av støy

Til tross for en sterk vekst i antall personer som bor i mindre leiligheter, så viser levekårsundersøkelsen likevel en oppsiktsvekkende høy andel (83 %) som oppgir at de har tilgang til hage eller privat tomt.  Dessuten oppgir 69 % at de har tilgang til et sikkert lekeområde - motsatt oppgir 34 % at de bor i områder som er trafikkfarlige for små barn. Denne andel har dessverre steget fra 32 % i 2012.  

Det er åpenbart at det her ligger store utfordringer for både kommunale planleggere og private utbyggere når det gjelder å legge til rette for sikre oppvekstvilkår for barna i alle disse nye knutepunktområdene.

3723
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

 Det er ikke tilfeldig hvilke skuer du skal benytte når du pusser opp enten du bor stor eller liten bolig. Vi i spigerverket har fulgt boligutviklingen på nært hold i mer enn 150 år og har produsert og utviklet stadig nye produkter til glede for alle som skal fornye sine boliger.669

skrevet av

Christiania Spigerverk

c-26TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF