SWITCH SECTION

Er det stille før stormen?

Se diagrammene som viser hvorfor boligmarkedet er kjøligere enn før, men fortsatt balansert. Boligkanalens redaktør, Bjørn-Erik Øye, sier vi går noen spennende måneder i møte, med risiko på nedsiden.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. mai 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. mai 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190506143126304.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190506143126304.jpg?maxwidth=2000
0

Et 12-måneders glidende gjennomsnitt viser at trenden for lageret av usolgte boliger er den høyeste siden januar 2010. 


Line chart with 2 lines.
Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 124 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Usolgte boliger. Range: 7500 to 20000.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chartLageret av usolgte boliger motsvares imidlertid av tidenes høyeste boligsalg. Både usolgte og solgte boliger preges av et generelt økende antall transaksjoner i boligmarkedet.


Line chart with 2 lines.
Antall registrerte meglerbekreftede salg, 12 måneders glidende gjennomsnitt.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 196 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 2037.2 to 10942.8.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chartHøyere omsetningstid viser imidlertid at boligmarkedet er blitt kjøligere de siste årene. Omsetningstiden i april var lavere enn i april i fjor. Derfor gikk også det glidende gjennomsnittet ned for første gang siden sommeren 2017. De neste månedene vil vise om dette blir et mer varig trendbrudd.


Line chart with 2 lines.
Omsetningstid i antall dager fra boligene første gang ble annonsert, 12 måneders glidende gjennomsnitt.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 148 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Dager. Range: 20 to 80.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart2147
b-TrueFalse

Risiko på nedsiden

 -  Det er en god pyskologi i dagens boligmarked. Ingen finner grunn til å vente med å kjøpe, og ingen velger å utsette et salg. Vi vet dog at tilbudssiden vil fortsette å øke ut dette året. I tillegg vet vi at det sannsynligvis kommer høyere rente. Historisk vet vi at psykologien i boligmarkedet er sårbar, og at den kan snu fort. Vi går inn i noen spennende måneder hvor den største risikoen nok er på nedsiden, sier Boligkanalens redaktør, Bjørn-Erik Øye.

962
true
b-TrueFalse
Kommersielt innhold fra Min testkonto
0

BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING AS

Siden starten i 2000 har vi solgt mer nærmere 1 500 boliger. Vi utvikler nøkkelferdige boliger og står for den totale gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering til bygging og salg til sluttbrukeren. Vi benytter alltid lokale og pålitelige eiendomsmeglere til å gjennomføre salgsprosessen.


481
Falsec-21
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF