SWITCH SECTION

Hytter er dyrere enn boliger

Se hyttekommuner hvor hyttene er mye dyrere enn eneboligene.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412145633516.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412145633516.jpg?maxwidth=2000
0

I Øyer kommune med Hafjell er hyttene 158 prosent dyrere enn eneboligene. Det er høyest forskjell blant ni av Norges mest populære hyttekommuner.


Bar chart with 2 data series.
Kvadrameterpriser for eneboliger og hytter i 2018 i utvalgte hyttekommuner.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 9 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Kvadratmeterpriser. Range: 0 to 55797.
Chart graphic.
Kilde: Kommunemonitor, Prognosesenteret
End of interactive chart


699
b-TrueFalse

 -  Diagrammet over viser at hytter og eneboliger er to vidt forskjellige markeder selv om begge ligger i samme område.  Delvis skyldes det at hytter og eneboliger vanligvis ligger på forskjellige steder internt i de samme kommunene. Men det skyldes også at eneboliger og hytter skal dekke ulike behov, sier redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen.

693
true
b-TrueFalse
0

Dekker ulike behov

Også når hytter og eneboliger ligger nær hverandre, vil prisen ofte være svært forskjellig.

 -  Noen eneboliger og hytter kan ligge ganske nær hverandre med store prisforskjeller. Eneboligene ligger da gjerne litt nærmere skoler, mens hyttene ligger nærmere et skiområde. Dessuten vil mange av sosiale årsaker foretrekke å være en del av et hyttefelt framfor et boligfelt. Slike små forskjeller i beliggenhet kan være nok til å skape store prisforskjeller, sier Øye.

Gir andre assosiasjoner

I tillegg kan en enebolig gi andre assosiasjoner enn det en hyttekjøper ønsker.

 -  Hytta er et sted for kos, mens boligen er et sted som skal være funksjonelt for hverdagslivet. Mange som ønsker seg en laftet hytte, ville neppe ønsket seg en laftet enebolig, sier Øye.

Mulighet for hyttekupp

De som ikke kjenner seg igjen i punktene over bør kanskje vurdere en enebolig nummer to framfor hytte.

 -  I kommuner uten boplikt kan man spare penger på å kjøpe en enebolig fremfor hytte. Det finnes mange eneboliger nær skiområder eller sjø som kan egne seg for fritidsbruk, sier Øye.

2228
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

TEWO egner seg like godt til hytter som hus. TEWO er et bygningselement som er en kombinasjon mellom bindingsverk og massivtre der det beste av de to løsningene kombineres til et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til pris, styrke, byggetid og miljø.460

skrevet av

TEWO

c-80TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF