Se salgstiden der du bor

Salgstiden for boliger øker over hele landet. Se hvor lang salgstid du kan forvente der du bor.

Av Boligkanalen
5. mars 2019
Foto: lisako66 / Shutterstock.com
Foto: lisako66 / Shutterstock.com
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190305152242463.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190305152242463.jpg?maxwidth=2000

Gjennomsnittlig salgstid i Norge var på 61 dager for boliger solgt i februar. Salgstiden varierer fra det dobbelte til halvparten av gjennomsnittet.

  - Lengst tid tar det å selge en bolig i Agder og Rogaland med 120 dager. Motsatt går det rimelig fort unna i Fredrikstad / Sarpsborg, hvor det kun tar 28 dager å få solgt boligen, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.  

Gjennomsnittlig salgstid i Norge var på 61 dager for boliger solgt i februar. Salgstiden varierer fra det dobbelte til halvparten av gjennomsnittet.

- Lengst tid tar det å selge en bolig i Agder og Rogaland med 120 dager. Motsatt går det rimelig fort unna i Fredrikstad / Sarpsborg, hvor det kun tar 28 dager å få solgt boligen, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.  

384
false b-0FalseTrue
0
Use regions/landmarks to skip ahead to chart

Stor variasjon i salgstid. Omsetningstid i antall dager fra boligene første gang ble annonsert.

Structure.

Bar chart with 24 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values.

View as data table.

Chart graphic.

Stor variasjon i salgstidCreated with Highcharts 7.0.3Chart context menu

Øye sier at antall boliger til salgs påvirker salgstiden.

  - Relativt få boliger til salgs, som i Oslo, Bodø, og Østfold, gir kort omsetningstid og press på prisene, mens motsatt tendens vises i Agder og Rogaland, hvor omsetningen tar fire ganger så lang tid, sier Øye.

Redaktøren mener at høy salgstid er et symptom på lavere prisvekst fremover.   

  - Vi ser nå en klar vekst i tilbudssiden over hele landet – hvilket gir en klar indikasjon på fortsatt avdempet prisvekst fremover. Dette gjelder også i Oslo og Østfold.


Øye sier at antall boliger til salgs påvirker salgstiden.

- Relativt få boliger til salgs, som i Oslo, Bodø, og Østfold, gir kort omsetningstid og press på prisene, mens motsatt tendens vises i Agder og Rogaland, hvor omsetningen tar fire ganger så lang tid, sier Øye.

Redaktøren mener at høy salgstid er et symptom på lavere prisvekst fremover.   
 
- Vi ser nå en klar vekst i tilbudssiden over hele landet – hvilket gir en klar indikasjon på fortsatt avdempet prisvekst fremover. Dette gjelder også i Oslo og Østfold.

1551
b-0FalseTrue
Kommersielt innhold fra Termowood AS
0

Vi er av den oppfatning at store deler av boligbyggingen ønsker å effektivisere og bygge mer med miljøvennlig løsninger så lenge løsningene er konkurransedyktige på pris. Nettopp dette har vi hatt fokus på å løse, og det har resultert i de produktene vi nå leverer.


438
c-80TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF