Treverk gir godt inneklima

Naturlige egenskaper som gir bedre boliger

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. februar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190219074002135.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190219074002135.jpg?maxwidth=2000
0

Er du som de fleste andre tilbringer du svært mye tid innendørs, faktisk så mye som 90 prosent av døgnet. Mye av denne tiden tilbringes i din egen bolig. Da skylder du deg selv og familien et godt innemiljø.

Flere faktorer påvirker innemiljøet, eksempelvis

  • luftomskifting og ventilasjon
  • dagligdagse gjøremål som klestørk og matlaging

Det du kanskje er mindre klar over er at valg av materialer i boligen også kan ha en betydning. Ulike materialer bidrar ganske enkelt til inneklimaet på ulike måter. Et av de mest utbredte materialene i norske boliger, treverk, har faktisk veldige gunstige effekter for inneklimaet.

Fordeler med treverk

Trefokus, et informasjonsselskap som eies av skogbruk og treindustri i Norge, peker på flere konkrete fordeler med treverk:

  • Har lav varmeledningsevne og gir større toleranse for lufttemperaturer
  • Absorberer og avgir fukt og kan gi et positivt bidra til energibalansen i boligen.

Siste punkt i listen betyr at et trehus lagrer solenergi i løpet av dagen, rett og slett fordi solenergien brukes til å tørke ut trematerialene. Den lagrede solvarmen kommer til nytte når det blir natt – da leveres den nemlig tilbake til huset. I tillegg tar treverket opp fukt fra luften i løpet av natten.

Svalende om sommeren

Om sommeren kan treverket ha en svalende effekt. I løpet av natten vil fuktig luft komme inn i boligen og absorberes av treverket. Enkelt forklart kan vi si at treverket fuktes opp. Når dagen gryr og solen står på vil solenergien gå med til å tørke ut treverket i stedet for å øke innetemperaturen. Det gir en opplevelse av et svalere hus.

For å utnytte disse effektene best mulig er det viktig at treverket ikke er overflatebehandlet på en måte som tetter porene i treet.

Treverkets evne til å absorbere fukt kan også ha en positiv effekt på CO2-nivå og svevestøv, som typisk transporteres med fukt. Dette må det imidlertid forskes mer på for å få klare svar.

1977
b-TrueFalse
Kommersielt innhold fra Termowood AS
0

Miljødebatten er i fokus, og nye energieffektive løsninger er nødvendige for å møte målsetningene globalt. Slik vi ser det kreves det at en hel bransje tar ansvar for et bedre miljø både ute og inne.

Vi er av den oppfatning at store deler av boligbyggingen ønsker å effektivisere og bygge mer med miljøvennlig løsninger så lenge løsningene er konkurransedyktige på pris. Nettopp dette har vi hatt fokus på å løse, og det har resultert i de produktene vi nå leverer. Våre elementer bygges uten plast som innvendig dampsperre for å optimalisere et hensiktsmessig inneklima.


739
c-80TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF