Brukeravtale for Boligkanalen.no

Denne brukeravtalen ble sist revidert 20. mars 2019. Denne brukeravtalen er tilgjengelig på nettstedet byggebolig.no. Oppdateringer av vilkår vil publiseres her.

1 Om Boligkanalen.no

Boligkanalen.no er et nettsted hvor bedrifter for sine ansatte og andre registrerte brukere tilbys tilgang til innhold (typisk artikler, bilder og videoer) som kan brukes til bedriftens egen markedsføringsaktivitet.

Boligkanalen.no med de tjenestene som tilbys for registrerte brukere som er logget inn der (heretter «Tjenesten») eies av 4CastMedia AS med organisasjonsnummer 914 156 963 og forretningsadresse Karenslyst allé 2, 0278 OSLO (heretter «Vi» eller «Leverandøren»).

2 Om denne brukeravtalen

Disse generelle vilkårene (heretter «Brukeravtalen») regulerer vilkårene for bruk av Tjenesten mellom deg som bruker av Tjenesten (du kalles heretter «Abonnent») og Leverandøren.

Nettstedet Boligkanalen.no kan inneholde andre tjenester hvor det gjelder tilleggsvilkår. Slike tilleggsvilkår vil være enkelt tilgjengelig for deg som Abonnent.

Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Tjenesten og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som Abonnent.

Denne Brukeravtalen gjelder for alle som har registrert seg som bruker av Tjenesten (abonnenter). Det er krav om personlig innlogging til Tjenesten: Bruk av Tjenesten krever internettilgang, opprettelse av brukerkonto og innlogging med brukernavn og passord.

Når det gjelder besøkende på den åpne delen av Boligkanalen.no hvor Tjenestene ikke tilbys, er det ikke krav om egen brukerkonto eller noen behandling av dine personopplysninger.

3 Om abonnement

3.1 Årlig abonnementsperioder

Brukeravtalen er løpende avtale som gjelder fra dagen du blir registrert som Abonnent på Tjenesten. Brukeravtalen er en løpende avtale som fornyes automatisk for 12 måneder om gangen dersom den ikke sies opp eller termineres på annen måte før slik årlig fornyelse.

Brukeravtalen starter å løpe fra den dagen Abonnenten registrerer seg som bruker av Tjenesten. Faktureringsperioden for hvert abonnement er 1 år fra og med slik dag. Oppsigelse av Brukeravtalen har virkning fra og med neste faktureringsperiode, så fremt oppsigelsen skjer før den årlige fornyelsesdatoen.

Leverandøren tilbyr ulike abonnementer, deriblant kampanjeabonnement som tilbys av tredjeparter i forbindelse med levering av deres egne produkter og tjenester. Enkelte abonnementer er tilknyttet ulike vilkår og begrensninger, som vil bli oppgitt ved inngåelse av Brukeravtalen eller ved senere avtale med Abonnenten.

En Abonnent kan være ansatt eller på annen måte tilhøre en kunde som har inngått avtale om markedsføring eller tilsvarende kundeavtale som gjør at ny Abonnent selv slipper å betale for sitt abonnement.

3.2 Gratis prøveperiode

Leverandøren kan tilby enkelte nye og tidligere abonnenter en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperioden varer i én måned dersom Leverandøren ikke oppgir annen prøveperiode før slik prøveperiode starter å løpe.

Leverandøren kan etter eget skjønn fastslå hvem som er kvalifisert for en gratis prøveperiode. Leverandøren kan bruke opplysninger som for eksempel enhets-ID, betalingsmåte eller kontoens e-postadresse brukt ved eksisterende eller tidligere abonnement for å fastslå om Abonnenten er kvalifisert til slik prøveperiode.

Leverandøren kan også begrense tilgangen eller varigheten til den gratis prøveperioden for å forhindre at den misbrukes. Leverandøren forbeholder seg retten til å oppheve gratisperioden og sperre tilgangen dersom Leverandøren finner at Abonnenten ikke er kvalifisert.

Abonnenter som er ansatt i bedrifter eller konsern som allerede har en brukerkonto, eller som nettopp har avsluttet et abonnement, kan ikke benytte seg av slik prøveperiode. Det kan også være andre begrensninger for bruk av kombinasjoner av tilbud.

Med mindre Abonnenten avslutter abonnementet før den gratis prøveperioden utløper, anses avtale om ordinær Abonnement å starte slik at Leverandøren har rett til å fakturere Abonnenten eller den kunden som er oppgitt å være fakturamottaker for Abonnenten for den årlige abonnementsavgiften.

3.3 Fakturering

Abonnementsavgiften for Tjenesten, samt eventuelle andre kostnader Abonnenten måtte pådra seg eller den kunden som er oppgitt å være fakturamottaker for Abonnenten i forbindelse med bruk av Tjenesten, som for eksempel avgifter og eventuelle transaksjonsgebyrer, faktureres årlig på den kalenderdatoen som tilsvarer oppstarten av Abonnementet. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres. Dette gjelder for eksempel om det ikke lykkes å belaste betalingsmåten eller om det betalingspliktige abonnementet begynte på en dato som ikke finnes i en gitt måned.

For å kunne bruke Tjenesten må Abonnenten oppgi en gyldig fakturaadresse og kontaktperson. Abonnenten kan oppdatere betalingsinformasjonen ved å sende oppdatert informasjon på e-post til marked@boligkanalen.no. Leverandøren kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon Leverandøren får fra offentlige register. Abonnenten gir Leverandøren tillatelse til å fortsette å fakturere selskapet også etter eventuelle oppdateringer.

Om betaling ikke er oppgjort på grunn av manglende økonomisk dekning eller andre forhold uten at Abonnenten selv har avslutter sin egen brukerkonto, har Leverandøren rett til å sperre tilgangen Tjenesten for slike Abonnenter inntil Leverandøren har mottatt betaling.

3.4 Oppsigelse

Abonnenten kan avslutte sitt abonnementet når som helst ved å sende en e-post om oppsigelse av egen brukerkonto til marked@boligkanalen.no.

Abonnenten fortsetter å ha tilgang til Tjenesten til siste dag av den inneværende faktureringsperioden (den perioden som det er forhåndsbetalt for). Brukerkontoen stenges automatisk ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden.

Hvis Abonnenten registrerte abonnement hos BoligKanalen ved å bruke en konto hos en tredjepart som betalingsmåte, og Abonnenten vil avslutte abonnementet med BoligKanalen, kan Abonnenten måtte gjøre dette gjennom denne tredjeparten, f.eks. gjennom å besøke kontoen din hos den gjeldende tredjeparten og slå av den automatiske abonnementsfornyelsen, eller avslutte BoligKanalen-tjenesten hos denne tredjeparten.

4 Bruken av Boligkanalen.no

4.1 Rettigheter og plikter til brukerkonto

Ved aksept av Brukeravtalen (skjer ved registrering av ny bruker – blir varslet ved senere innlogging om vesentlig endring i slike vilkår) gir vi deg som Abonnent en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å få tilgang til og bruke Tjenesten i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til denne Abonnentsavtalen.

Abonnementet til Tjenesten tilhører Abonnenten og skal ikke brukes av eller deles med andre personer dersom annet ikke fremgår av avtale med Leverandøren. Dette innebærer blant annet at du må bruke din brukerkonto personlig. Dersom det er flere personer som skal bruke Tjenesten, må det registreres flere brukere som hver får sin egen personlige brukerkonto.

4.2 Rettigheter og plikter til Tjenesten

Leverandøren med lisensgivere har alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og annet innhold på Boligkanalen.no. Abonnenten kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av innholdet, programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som følger av Brukeravtalen eller annen skriftlig avtale med Leverandøren.

BoligKanalen-katalogen, inkludert innholdskatalogen, oppdateres kontinuerlig. I tillegg tester Leverandøren ut ulike aspekter av Tjenesten, inkludert nettstedet, abonnentgrensesnittene, salgsfremmende funksjoner og tilgjengeligheten av BoligKanalen-innhold.

Abonnenten samtykker i å bruke Tjenesten, inkludert alle funksjoner og all funksjonalitet forbundet med denne, i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den.

Abonnenten samtykker til å ikke lagre, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i denne Brukeravtalen) innhold eller informasjon som finnes på Tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom den.

Abonnenten samtykker også til;

  • å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller ødelegge noen del av innholdsbeskyttelsen i Tjenesten;
  • å ikke bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få urettmessig tilgang til Tjenesten;
  • dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom Tjenesten, med mindre annet følger av preseptorisk lov;
  • å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i Tjenesten på noen som helst måte ut over det Brukeravtalen tillater.

4.3 Rettigheter til bruk av innholdet i Tjenesten

Tjenesten og alt innhold som Abonnenten får tilgang til gjennom Tjenesten, er ment for kommersiell bruk for Abonnenten slik Brukeravtalen angir.

Boligkanalen.no en innholdsplattform med et innholdsbibliotek som vokser for hver dag som går. Alt innhold publisert i Boligkanalen.no som del av Tjenesten er skrevet for aktører i byggebransjen og tar utgangspunkt i hva forbrukerne og bransjen er opptatt av.

Alle artikler kan kopieres og redigeres av registrerte brukere med aktiv brukerkonto. Som Abonnent har du rett til å legge til seksjoner med eget innhold, annonser og lenker – uavhengig av hvem som opprinnelig skrev artikkelen. Som Abonnent får du tilgang til relevant innhold og muligheten til å sette dette inn i egen kontekst og markedsføringsaktivitet.

Som Abonnent har du rett til å velge mellom innhold fra biblioteket vårt. Som Abonnent har du rett til å lage ditt eget innhold og publiser det – også på Boligkanalen.no slik at andre abonnenter kan gjenbruke ditt innhold slik du kan med vårt innhold.

Som Abonnent har du rett til å dele innholdet fra slike artikler – med dine seksjoner mv. – på sosiale medier eller med ditt eget nettverk. Du er selv ansvarlig for eventuelle cookies, trackere eller andre informasjonskapsler du setter på slikt innhold der du bruker innholdet. Du er også selv ansvarlig for måten du endres og bruker innhold fra Tjenestene på.

Abonnenten kan også legge inn eget innhold på Boligkanalen, med mulighet for at andre abonnenter skal plukke det opp og bruke det i egen innholdsmarkedsføringsstrategi. Leverandøren har alle rettighetene til å bruke alt innhold som Abonnenten har lastet opp i Boligkanalen.no, også etter endt kundeforhold. Abonnenten kan legge såkalte cannonical tags.

Alle som publiserer innhold på Boligkanalen.no, anses for å overdra slike nødvendige immaterielle rettigheter til andre brukere av innholdet som angitt i denne Brukeravtalen. Selv om en kunde eller Abonnent avslutter Brukeravtalen, vil det innhold disse har publisert bli liggende fortsatt tilgjengelig på Boligkanalen.no.

4.4 Programvare

Tjenestens programvare er utformet for å gjøre det mulig å benytte innhold fra BoligKanalen.no via Boligkanalen-klare enheter til markedsføring av bedrifter. Denne programvaren kan variere fra enhet til enhet og medium til medium, og funksjonaliteten og funksjonene kan også variere mellom ulike enheter. Abonnenten erkjenner at bruk av Tjenesten kan kreve bruk av programvare fra tredjeparter som er underlagt tredjepartens lisenser. Abonnenten samtykker i å automatisk motta oppdaterte versjoner av programvaren for Tjenesten og relatert programvare fra tredjeparter.

I tillegg samtykker Abonnenten til ikke å laste opp, poste, sende på e-post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet Tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer.

4.5 Passord og innlogging på brukerkonto

Abonnenten som har inngått avtale om Tjenesten har tilgang til og får kontroll over brukerkontoen og de Boligkanalen-klare enhetene som blir brukt for å få tilgang til Tjenesten, og er ansvarlig for all aktivitet som foregår via Boligkanalen-kontoen.

For å opprettholde kontroll over brukerkontoen og hindre at andre får tilgang til kontoen (som inkluderer delingshistorikk og statistikk for kontoen), må Abonnenten opprettholde kontrollen over de Boligkanalen-klare enhetene som blir brukt for å få tilgang til Tjenesten. Abonnenten skal ikke avsløre passordet sitt til noen andre personer. Abonnenten skal ikke avsløre andre detaljer som er tilknyttet sin brukerkontoen. Abonnenten er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde riktigheten av informasjon som Abonnenten gir Leverandøren relatert til brukerkontoen. Leverandøren kan avslutte eller sperre brukerkontoen for å beskytte Abonnenten, oss eller andre samarbeidspartnerne av oss fra identitetstyveri eller andre svindelforsøk.

5 Behandling av personopplysninger

Ved registrering som Abonnent og ved senere innlogging som bruker av Boligkanalen.no vil Abonnenten bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, herunder epostadresse, brukernavn og passord.

Hver Abonnent må oppgi eget navn (ekte for- og etternavn) og en gyldig e-postadresse for å opprette en brukerkonto. Vi vil også behandle personopplysninger om hvor Abonnent er ansatt (kan være et selskap som betaler for abonnementet, og dette er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom oss og slikt selskap).

Abonnenten velger selv om det på egen brukerkonto skal mottas varsler (følger av abonnentens innstillinger på sin brukerkonto).

Leverandøren garanterer at innsamlede personopplysninger ikke vil bli brukt til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er uttrykkelig beskrevet i denne Brukeravtalen og Personvernerklæringen for Boligkanalen.no. Leverandøren vil ikke selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukeravtalen eller Personvernerklæringen, med mindre du har godtatt det.

6 Endring av Brukeravtalen og heving

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle Abonnenten via e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om Abonnenten ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan Abonnenten si opp Brukeravtalen med øyeblikkelig virkning.

Leverandøren kan avslutte eller begrense Abonnentens bruk av Tjenesten om Abonnenten bryter mot disse vilkårene for bruk eller er involvert i ulovlig eller svindelaktig bruk av Tjenesten. Ved vesentlige brudd på Brukeravtalen fra Abonnentens side gis Leverandøren rett til å heve Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved slik heving fra Leverandørens side må bruken av Boligkanalen.no stanse med umiddelbar virkning, og Leverandøren har rett til å stenge Abonnentens tilgang til brukerkontoen og dermed Tjenestene.

7 Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren går ikke i god for at innholdet på Boligkanalen.no er riktig, fullstendig eller anvendelig. Et publisert innlegg representerer ikke oss og kan ikke tilskrives oss eller andre kunder, samarbeidsparter eller Abonnenter.

Alt innhold på Boligkanalen.no som blir publisert av Abonnenten selv, er Abonnenten selv ansvarlig for. Leverandøren kontrollerer ikke aktivt innholdet i et innlegg.

Boligkanalen.no leveres som det er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Boligkanalen.no.

Leverandøren har ikke ansvar for teknisk funksjonalitet eller innhold som publiseres på Boligkanalen.no eller eksterne nettsider det lenkes til.

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av innhold på Boligkanalen.no. Abonnenten er ansvarlig for bruken av Tjenesten og er forpliktet til å bruke Tjenesten i samsvar med det som følger av Brukeravtalen. I tillegg må Abonnenten bruke Tjenesten innenfor begrensninger i gjeldende lovgivning og eventuelle tilleggsvilkår oppgitt for særskilte tjenester Abonnenten benytter.

Leverandøren tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte årlige abonnementsperioder eller for innhold Abonnenten ikke har fått tilgang til.

8 Diverse

8.1 Uoppfordret innsendt materiale

Boligkanalen.no godtar ikke å motta uoppfordret materiale eller ideer til Boligkanalen-innhold. Vi er ikke ansvarlig for tilfeldige likheter når innhold, ideer, kode eller programmering i et eller annet medium eller format brukes på Boligkanalen.no eller annet sted.

8.2 Kundestøtte

For å finne mer informasjon om Tjenesten vår og dens funksjoner, eller hvis Abonnenten trenger hjelp med brukerkontoen, bruk den abonnentstøtte som tilbys på Boligkanalen.no. I visse tilfeller kan kundestøtte best kunne hjelpe Abonnenten ved å bruke et verktøy for ekstern tilgang, som gir oss full kontroll over Abonnentens enhet. Hvis Abonnenten ikke ønsker at Leverandøren skal ha denne tilgangen, må Abonnenten ikke samtykke til støtte gjennom verktøyet for ekstern tilgang, og Leverandøren vil hjelpe Abonnenten på andre måter. Kundestøtte vil avhenge av om Abonnent omfattes av en kundeavtale som gir krav på ekstra service eller support (uten slik avtale kan service og support være fakturerbart etter Leverandørens standard timesatser).

8.3 Elektronisk kommunikasjon

Leverandøren vil sende Abonnent informasjon om kontoen din, herunder bl.a. fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser og varsler. Slikt vil kun sendes i elektronisk format, for eksempel via e-poster til e-postadressen Abonnenten oppga under registreringsprosessen.

8.4 Opprettholdelse

Hvis én eller flere bestemmelser i disse vilkårene anses å være ugyldig, ulovlig, umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholde og beholde sin fulle kraft og effekt.

8.5 Lovvalg og tvisteløsning

Brukeravtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.