SWITCH SECTION

Se om du bør kjøpe eller leie

Her får du svaret på hvem som kan tjene på å leie bolig.

Av Boligkanalen
23. august 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180823094242550.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180823094242550.jpg
0
I det lange løp er det smartest og mest lønnsomt å kjøpe. Den norske modellen er lagt opp slik at flest mulig skal eie sin egen bolig. Dette stimulerer myndighetene til gjennom blant annet rentefradraget. De som har stått utenfor eiermarkedet de siste tiårene har tapt store summer på det. Samtidig er det viktig å presisere at det å kjøpe ikke er det beste valget for alle alltid, ifølge Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic.
- På kort sikt lønner det seg å leie, hovedsakelig fordi boligprisene kan svinge mye på kort sikt og fordi det er høye transaksjonskostnader forbundet med kjøp og salg. Spesielt i usikre tider der det ikke er unisone forventninger til hvilken retning boligprisene skal gå fremover, kan det være lurt å leie dersom du har tenkt å bo i boligen i for eksempel tre år eller kortere, sier sjeføkonomen.
To år for mindre risikoaverse
For noen kan tre år være en mulig grense, for andre kanskje to år.
- Det er vanskelig å si nøyaktig hvor denne grensen går, for noen som er mindre risikoavers kan to års perspektiv også være nok for kjøp. De tre siste periodene med boligprisfall vi har hatt siden årtusenskiftet, i 2008-09, høsten 2013 og 2017, har vart i ett år eller kortere. Med dette i bakhodet, burde man være innenfor «trygghetsrammene» dersom man har tre år eller lengre som perspektiv på boligkjøpet.
Disse gruppene kan tjene på leie
Det er særlig noen få grupper som kan tjene på å leie framfor å kjøpe på kort sikt.
- Dersom du har en usikker jobb og dermed usikker inntekt, er student, vurderer å flytte til en annen by eller utenlands eller er i en midlertid livssituasjon for eksempel rett etter skilsmisse, kan det være lurt å leie en periode til livet stabiliserer seg og man blir tryggere på hvordan fremtiden ser ut, sier sjeføkonomen.
Vær forsiktig i distriktskommuner
I områder med få boligomsetninger kan det lønne seg å leie fremfor å kjøpe.
- Dersom man bor et sted der det er få boligomsetninger og et tregt marked over lengre tid, typisk distriktskommuner, bør man i hvert fall være forsiktig med å kjøpe dersom man har et kortsiktig perspektiv på kjøpet. Selv om du reduserer prisen, kan du risikere at det ikke finnes kjøpere. I storbyene er det vanligvis mer fleksibelt og lettere å selge, og i verste fall må du redusere prisen til du finner rett kjøper – en stor befolkning indikerer mange potensielle kjøpere. Samtidig har prisene en tendens til å svinge mer i storbyene, hvilket taler for at det er en fordel her også å ha lengre tidsperspektiv når man kjøper, sier sjeføkonomen.
Fraflytting aktualiserer leie
Selv på lang sikt kan det lønne seg å leie i enkelte områder.
- Selv på lang sikt vil lønnsomheten av boligkjøpet avhenge av framtidsutsiktene for stedet du bor på. Hvis du kjøper bolig i en kommune med fraflytting, uten tegn til befolkningsvekst i fremtiden, og med masse plass til å bygge boliger – da kan du ikke forvente avkastning på boligkjøpet ditt selv over tid. Hvis du kjøper bolig i en storby med forventet befolkningsvekst langt frem i tid og med begrensninger på hvor mye som kan bygges, er det rimelig sikkert at du vil få positiv avkastning på lang sikt, sier Macic.
Hva ville sjeføkonomen gjort?
- Hva ville du selv gjort hvis du skulle velge mellom å kjøpe eller leie i dag?
- I og med at vi nå venter at boligprisene vil avta fra denne høsten av og utover 2019, før prisene ventes å stige igjen i 2020, ville jeg definitivt leid dersom jeg skulle flyttet til en bolig i dag som jeg planla å bo i kun de neste to årene. Hvis du er trygg på at du blir boende i boligen i årene etter 2020 også, vil du sannsynligvis ha tatt igjen prisfallet og det vil lønne seg å kjøpe. Det er viktig å ta med i regnestykket at du ikke kommer unna å bruke rundt 100 000 kr på megler ved salg, og hvis du kjøper en selveierbolig må du ut med 2,6 % i dokumentavgift til staten – dette blir rundt 200 000kr totalt i transaksjonskostnad for en gjennomsnittsbolig, sier sjeføkonomen.
FalseTruec-237
Kommersielt innhold
0

Midt - Norges Boligorganisasjon

Hvem er vi?

TOBB  har bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer helt siden 1945. Med vår lange erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet ditt gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning.

TOBB i tall

  • Vi har i dag omtrent 65 000 medlemmer!
  • Disse har forkjøpsrett på omtrent 13 000 boliger i Midt-Norge, og på tilsammen rundt 90 000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.
  • Vi bistår omtrent 800 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning.


1063

skrevet av

TOBB AS

Falsec-237
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF