Hva kjennetegner fagfolk?

Dokumentert kompetanse er viktig

Trygg Oppussing AS
9. januar 2018
  C:\fakepath\blueprints-894779_1920.jpg
  Fagfolk kjennetegnes først og fremst av at de har formell og dokumentert kompetanse innenfor et fagområde. Det betyr at de har en formell utdanning i bunn, har gått gjennom en læretid og fått fag- eller svennebrev som dokumenterer kompetansen. Kompetansen er avgrenset til et gitt fag – dermed er også et typisk kjennetegn ved fagfolk at de ikke påtar seg jobber som ligger utenfor deres kompetanse. En seriøs snekker vil for eksempel ikke ta på seg jobb som ligger innenfor rørleggerens område og rørleggeren vil ikke ta på seg jobber med det elektriske anlegget i boligen.

  Treffer du på håndverkere som fremstår som multikunstnere og kan håndtere flere yrkesgruppers oppgave alene, bør varsellampene lyse. Da bør du i det minste be om dokumentasjon på at vedkommende har kompetanse og nødvendige tillatelser til å utføre arbeidet.

  Et kjennetegn ved fagfolk med fagbrev er dessuten at de har ordnet økonomi og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr at du betaler litt mer for deres tjenester enn de som ikke har fagbrev og dokumentert kompetanse. Til gjengjeld får du høyere kvalitet på arbeidet, større effektivitet og bedre evne til problemløsning i retur. Du kan også være tryggere på at de ansatte i selskapet har ordnede arbeidsforhold og får betalt i henhold til gjeldende avtaler i bransjen. Som regel vil bruk av fagfolk også bety at du står sterkere dersom det skulle oppstå situasjoner med reklamasjoner og eventuelt skadeoppgjør.

  Du bør være mistenksom dersom får tilbudt håndverkere til en svært lav timepris, dersom vedkommende håndverker ønsker kontant betaling, ikke spesifiserer merverdiavgift osv. Husk at du som kunde også har et ansvar for at arbeidet ikke utføres mot svart betaling, unndragelse av avgifter til det offentlige eller at de som utfører jobben har svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

  Med seriøse fagfolk har du også en større trygghet for at prosjektet gjennomføres til avtalt pris, de har kjennskap til ulike måter å prise arbeidet på og de vil ikke har noe problem med å undertegne en formell avtale som regulerer arbeid. Har du for eksempel fått et prisoverslag, vil seriøse fagfolk vite at dette prisoverslaget ikke kan overstiges med mer enn 15 % uten at kunden varsles og får anledning til å mene noe om videre fremdrift. Dersom du treffer på håndverkere som er vage når det gjelder pris eller ikke ønsker å skrive kontrakt med deg, bør du ikke bruke dem.
   Les mer
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171204094240575.JPG
   Les også