Vi er Europas største optimister

Nordmenn er mest optimistiske i hele Europa og det bidrar til høyere boligpriser. Mens optimismen er synkende i resten av Europa, stiger den i Norge.

Av Prognosesenteret
4. september 2019
Av Prognosesenteret
4. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904144820314.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904144820314.jpg?maxwidth=2000

  -  Norge er annerledeslandet i Europa med den klart høyeste fremtidsoptimismen. Mens optimismen har sunket i EU, har den nylig steget i Norge. Norge har lav arbeidsledighet, vekst i antall arbeidsplasser og et stort oljefond i bakhånd. Denne optimismen er en viktig årsak til at boligprisene fortsatt stiger svakt, selv om lageret av usolgte boliger øker, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.

800
false b-0FalseTrue
0
Bar chart with 30 bars.
Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning, august 2019.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 30 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -30 to 20.
Chart graphic.
Kilder: Eurostat, Finans Norge og Prognosesenteret
End of interactive chart

Historiske tall viser at Norge har vært et annerledesland i Europa i lang tid.

  -  Vi er naturlig nok mye mer påvirket av oljeprisen enn resten av Europa. Den svenske fremtidsoptimismen er stabilt høyere enn i resten av Europa, men den følger resten av Europa opp og ned. Norge derimot lever i større grad sitt eget liv. Oljekrisa i 2014 og 2015 ga spesielt store utslag, sier Øye.

Line chart with 3 lines.
Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 79 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -33.165 to 34.265.
Chart graphic.
Kilder: Finans Norge og Eurostat
End of interactive chart

Fremtidsoptimisme og boligprisutvikling følger hverandre tett.

  -  Den norske fremtidsoptimismen har økt i det siste, ifølge Finans Norge, og det samme gjelder forventninger til høyere boligpriser, ifølge NBBL. Vi ser også fra de historiske tallene at den økonomiske optimismen og boligprisene følger hverandre tett, sier Øye.


Line chart with 2 lines.
Forbrukertillit: Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning.<br />Boligpriser: Løpende prosentvis endring boligpriser siste 12 måneder.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 62 categories.
The chart has 2 Y axes displaying Boligpriser % and Hovedindikator forbrukertillit.
Chart graphic.
Kilder: Finans Norge og Eiendom Norge
End of interactive chart


2410
b-0FalseTrue
Kommersielt innhold
0

Trym Bolig AS er en av de ledende aktørene innen utvikling, bygging og salg av nye boliger i Trondheims-regionen. 

Selskapet har bred erfaring som boligutvikler og en stor og spennende prosjektportefølje. Vi har et langsiktig perspektiv og solid økonomi gjennom sine eiere, med evne og vilje til å befeste og utvikle sin posisjon som boligutbygger i regionen.

Trym Bolig AS er en flergangsutbygger som ønsker å levere høy service i perioden før, under og etter at boligen er flyttet inn i. 


829

827

skrevet av

Trym Bolig AS

Falsec-240
Falsec-240
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF