Solskjerming:

Energieffektivisering og helsetiltak

For Tundra Sol

Viggo Gjengdal

Tundra Sol

6. juni 2019
SWITCH SECTION
0

Hver gang vi møter nye mennesker og forteller at vi jobber med solskjerming kommer kommentarene: 'Solskjerming i Norge? Hvorfor det? Vi har så lite sol her at når den først viser seg, så har vi ikke lyst å skjerme mot den!'

Solskjerming er et dårlig begrep som rett og slett ikke er dekkende for det produktene i dagens marked er i stand til å gjøre. De forskjellige variantene av produktene krever dessverre en fellesbetegnelse, og solskjerming er det som får duge enn så lenge.

Det folk flest ikke vet er at solskjermingsbransjen tar en stor del i energirevolusjonen på nye bygg, og har en god del å si for folkehelsen og effektivitet på arbeidsplasser. Innvendig solskjerming som lysregulering. Å få nok dagslys er en vesentlig faktor for trivsel og helse:

Dagslys fremmer vekst og utvikling. Det påvirker døgnrytmen (den «biologiske klokken»), som styrer hormonsvingninger, energibalansen og en rekke kroppsfunksjoner. 

  • Holder oss våkne, opplagte og friske. Utsyn er nødvendig for å orientere oss i omgivelsene.
  • Fremmer vekst og utvikling. Det påvirker den biologiske klokka som styrer døgnrytme, hormonsvingninger, energibalanse og en rekke kroppsfunksjoner.
  • Fremmer læring og læringsmiljø.
  • Gir bedre søvnkvalitet om natten.
  • Kunstig belysning kan i praksis ikke erstatte dagslys siden lysspekteret ikke greier å imitere dagslyset godt nok til å ivareta de fysiologiske behovene.

(Arbeidstilsynet)

Mangel på dagslys og forskjøvet døgnrytme («social jetlag») svekker helse og øker blant annet risiko for depresjon, fedme, diabetes og dårlig tannhelse. (Arbeidstilsynet)

Undersøkelser fra skoler i California viser at elevene ved skolene med de beste dagslysforholdene presterte 15 - 23 % bedre enn elevene ved skolene med de dårligste dagslysforholdene (Nicklas, M. H., Bailey, G. B. (2002). Analysis of Performance of Students in of Daylit Schools. Innovative Design, North Carolina.)

TEK17 Stiller krav til dagslys 

Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. 

Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet.

Utvendig solskjerming som varmeregulering og energisparing:

- Utvendig solskjerming stopper varmen før den når vinduet, og reduserer behovet for nedkjøling, samtidig som man kan velge å slippe inn energi når man ønsker å varme opp bygget.

Eksempel: La oss se på en 70 m2 stor leilighet i Oslo med fasade mot sør og vest. Hver fasade har kun 4 m2 vindu, hvor det mot vest er en overhengende balkong med dybde 2 m. Leiligheten får 30 °C innendørs klokka 24:00. Med manuelt styrt utvendig solskjerming ville temperaturen vært 26 °C klokka 24:00. Dette er enkle beregninger gjort med et enkelt simuleringsprogram (SIMIEN), men de viser forskjellen i temperatur med og uten utvendig bevegelig solskjerming. Les mer her!- TEK17 stiller krav til Termisk inneklima 
Sammen med dagslyskravet i §13-12 er det vanskelig å oppnå uten dynamisk(automatisert) solskjerming.

Ved å kombinere innvendig og utvendig solskjerming får man den største gevinsten for helse, læring, produktivitet og energieffektivisering.

Så solskjerming er mer enn det navnet tilsier. Ja, markiser skygger for solen. Screen, utvendige persienner og rullegardiner stopper lyset, men de gjør så mye mer også. 


3466
b-TrueFalse
0

Tundra Sol har som mål å bidra til at sluttbrukerne får dekket sitt behov for varme- og lysregulerende produkter, og gjennom dette bidra til bedre inneklima og redusert strømforbruk. 

Kortreiste produkter: Fra vår fabrikk i Mosjøen satser vi på utvikling, produksjon og salg av solskjermingsprodukter med eget design og funksjonalitet og er med det norges største produsent av Screen i Norge. Vårt forhandlernett strekker seg over hele landet, deriblant noen av de største aktørene innen solskjerming.

title

Kontakt oss

input field

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

MESSAGE BOX

Add text

single button

60


772
c-201
c-201TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190529143443092.png #FFFFFF