SWITCH SECTION

Hvor mye koster det å holde bassenget varmt?

Sannsynligvis mindre enn du tror

Av VaBa

Svein Olav Lenes

VaBa

28. mars 2019
Foto: Niveko Pools
Foto: Niveko Pools
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190416091030182.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190416091030166.jpg?maxwidth=2000
0

Mange tror at det er et pengesluk å ha et oppvarmet basseng gjennom hele badesesongen, typisk fra mai til september. Det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Du kan faktisk holde en vanntemperatur på i underkant av 30 grader for noen hundrelapper i måneden. Det blir ikke mange tusenlappene for hele sesongen. Kostnaden avhenger imidlertid av flere faktorer, eksempelvis:

  • Størrelse på bassenget
  • Type overdekning og bruk av den
  • Oppvarmingskilde

At størrelsen på bassenget spiller inn henger selvsagt sammen med at et stort basseng rommer mye vann som skal varmes opp – og krever derfor mer energi. Det må du tenke over før du velger størrelse på bassenget.


Hold kontroll på varmetapet

Når du først har skaffet deg basseng, er det aller viktigste å begrense varmetap fra vannet. Varmetap fører til at vanntemperaturen faller og at du må bruke energi på å varme det opp igjen. Så mye som 70 - 80 prosent av varmetapet kommer fra vannoverflaten. Derfor trenger du en overdekning som holder på temperaturen.

Overdekninger finnes i flere varianter og prisklasser. Alt fra duker som automatisk trekkes over bassenget og strammes ved hjelp av et skinnesystem, til enklere modeller du selv trekker over. Isolasjonsevnen til ulike typer overdekninger varierer, så her er det viktig å sette seg inn i egenskapene ved de ulike typene.

https://www.youtube.com/embed/9GtcI8TpZSs


Jo mer du bruker overdekningen, jo mindre varmetap får du. Er du flink til å dekke over gir det altså en gevinst i form av mindre energibruk. Da er det en stor fordel å ha en overdekning som er rask og enkel i bruk, for vi vet jo alle hvor fort det er å utsette en oppgave dersom det krever for mye arbeid av oss.

I tillegg til den isolerende effekten, gir en overdekning også sikkerhet mot at noen kan falle i bassenget.

Varmetapet kan også begrenses ved å markisolere grunnen der bassenget står, samt isolere selve bunnen og veggene i bassenget.

Oppvarmingskilder

Basseng varmes i hovedsak opp på to ulike måter. Det mest vanlige er å gå for en bassengvarmepumpe, som enten henter energi fra luften (luft/vann-varmepumpe) eller fra grunnen (væske/vann-varmepumpe).

Har du allerede en luft/vann eller væske/vann-varmepumpe eller sentralfyringsanlegg i boligen kan du bruke en varmeveksler. Den overfører varmen fra den eksisterende varmekilden til bassengvannet. Dette er blant annet en vanlig løsning ved nybygg.


title

Drømmer du om basseng? Fyll ut kontaktskjemaet og vi tar kontakt snarest

CONTACT INPUT BOX

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

MESSAGE BOX

single button

45


2954
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327125436566.png #FFFFFF