Vedlikehold og service på varmepumper:

Hva må gjøres – og hvor ofte?

Av Varme & Bad

Tone Hammer

Varme & Bad

6. februar 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190206152521686.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190206152521686.jpg?maxwidth=2000
0

Har du en varmepumpe i boligen din, vet du sannsynligvis godt at den trenger service og vedlikehold med jevne mellomrom. Men har du kontroll på hva som skal gjøres – og hvor ofte? Her er våre råd!


Luft/luft varmepumper  

Innedelen

Innedelen til varmepumpa har et filter som du sikkert har opplevd at samler støv, noe som nettopp er formålet med filteret. Hvor raskt det blir støvansamlinger varierer og avhenger av forhold som for eksempel om det er kjæledyr i boligen. 

De fleste varmepumper har i tillegg et lite filter som fjerner røyk og dårlig lukt, og som festes på eller innenfor støvfilteret. Dette filteret har en levetid på cirka seks måneder før det må byttes (det kan ikke vaskes). Mellom byttene av disse bør det store filteret rengjøres og støvsuges jevnlig.  


På enkelte innedeler er det også et lite varsellys som lyser når det er behov for rengjøring. Se i bruksanvisningen eller instruksjonsboken hvordan det gjøres. Hvis du ikke rengjør filteret, vil varmepumpas effekt synke betydelig.    

Generelt anbefaler vi at du skyller eller støvsuger filteret hver måned, men husk å stoppe pumpen før du setter i gang! 

Ikke glem utedelen  

Luft/luft varmepumper har også en utvendig del du ikke må glemme. Om vinteren bør du kontrollere at gitteret ikke er dekket av snø og at avrimingen fungerer som den skal. Gjør den ikke det, vil det samle seg is på registeret som du må fjerne. Hvis dette gjentar seg, bør du ta det som et tegn på at noe er feil og bestille service.    

Ta en sjekk når bladene har falt om høsten også. Fjern eventuelt rusk og rask som har samlet seg foran viftedelen. I tillegg må du passe på at avløpet fra dryppannen er åpent, slik at vann og kondens etter avriming kan renne fritt ut.    

Synes du varmepumpen din fungerer dårligere over tid, bør du bestille service. En liten gasslekkasje for eksempel, vil gjøre at varmepumpa etter hvert fungerer dårligere, og eventuelt stopper.   

Luft/vann varmepumper  

Luft/vann varmepumper krever god luftsirkulasjon på utedelen. Mange har bygg rundt varmepumpen, som sjalusiskap og lignende. Det gjør at luften genereres tilbake slik at det dannes et lite "fryserom". Konsekvensen blir at varmepumpen må jobbe med en kaldere lufttemperatur enn det egentlig er. Noe som igjen forkorter både levetid og effekt. Enkle takoverbygg løser dette problemet.    

Ellers gjelder samme kontroll av utedel som for luft/luft pumper. Utedelen kan spyles når varmepumpen ikke går - så sant temperaturen tillater det. På enkelte luft/vann varmepumper må du delvis demontere noen skjold for å holde rene. Vannrøret på utedelen har også et filter som må renses.    

Frossen varmepumpe?  

I spesielle værtyper kan det skje at en luft/vann varmepumpe fryser. Det behøver ikke bety at det er noe feil med utedelen. Hvis det skjer, bør du stoppe varmepumpa og bruke lunkent vann for å tine den opp. Alternativt kan du bruke hårføner eller varmluftspistol. Vær uansett forsiktig så du ikke skader de tynne lamellene.    

Forøvrig trives varmepumpa best når den hever temperaturen minst. Det betyr at det ideelle er å styre temperaturen i huset med fyringskurven. (Den finner du i displayet/betjeningspanelet foran).  

Det varmepumpa liker minst er å varme opp vann til alt for høy temperatur. Konsekvensen av det blir at temperaturen strupes lokalt i regulatoren til den enkelte gulvsløyfe eller radiatorventil. Det blir som å kjøre bil med full gass og bruke bremsen for å tilpasse farten. Resultatet blir høyt forbruk og stor slitasje. Og du får neppe gehør hos verkstedet når du klager på slitte bremser, eller hva?   

Væske/vann varmepumper

Har du en væske/vann varmepumpe skal du være oppmerksom på filteret på stengeventilen som er koblet til kollektorkursen. Her vil det kunne samle seg smuss og partikler som hindrer energiopptaket til varmepumpa. Etter en tid vil den levere lavere ytelse og til slutt stoppe. Kontroll og rens av dette kan du utføre selv.    

Hvis du har en kollektor som henter varme fra sjø eller vann, er det et par viktige faktorer du må passe på:    

  • Sørg for at kollektoren er veldig godt beskyttet mot isgang i overgangen mellom land og sjø/vann. Det finnes dessverre flere eksempler på at isen har tatt med seg hele kollektorslangen i løpet av en vinter og vår. 
  • Inspiser kollektoren jevnlig for groing - uavhengig om den ligger på «snelle» eller fritt som slynge, og om den er i fersk- eller saltvann.    

Hva innebærer en varmepumpeservice?  


Spiller du på lag med varmepumpa vil den garantert gi deg glede og varme i mange år. Men sørg for vedlikehold og følg opp servicebehov. Det å følge brukerveiledning og FDV-instrukser gjelder alle varmepumper, uansett type.   

Sannsynligvis informerte installatøren deg også om dette da pumpa ble installert. Vi anbefaler en årlig service hvor både pumpe og varmeanlegg får en grundig sjekk. Når det gjelder varmepumpa innebærer en service blant annet:   

  • Kalibrering av ekspansjonskar 
  • Rengjøring og rens av filtre 
  • Kontroll av temperaturfølere  
  • Etterfylling av eventuell frostvæske 
  • Test av effekt og ytelser 
  • Lekkasjekontroll /visuell sjekk  
  • Kontroll av alarmlogg og eventuelle feilkoder  

En slik service tar gjerne en times tid, men det avhenger av omfanget på varmeanlegg og varmepumpe. Høst eller vår er gode tidspunkt for å gjennomføre service, slik at alt er på stell når en ny sesong begynner, enten for varme eller kjøling.

Har du spørsmål knyttet til service og vedlikehold, kan du kontakte en VB Rørlegger. Sjansen er stor for at det er en nær der du bor som har god kompetanse når det gjelder varmepumper, varmeløsninger og vedlikehold!


6492
Har du spørsmål knyttet til service og vedlikehold, kan du selvfølgelig kontakte en VB-Rørlegger også. Sjansen er stor for at det er en nær der du bor som har god kompetanse når det gjelder varmepumper, varmeløsninger og vedlikehold!
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190128112851980.png #FFFFFF
Les også