115
Foto: Vindex
Foto: Vindex
SWITCH SECTION

Glassrekkverk som holder stand

Du bør ikke gå på kompromiss med sikkerheten når du skal investere i et glassrekkverk

For Vindex AS

Randi Farstad

Vindex AS

23. februar 2022
For Vindex AS

Randi Farstad

Vindex AS

23. februar 2022
Foto: Vindex
Foto: Vindex
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220223102842610.jpeg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220223102842610.jpeg?maxwidth=2000
Foto: Vindex
Foto: Vindex
0

Glassrekkverk har blitt mer og mer populært de siste årene. Det henger i stor grad sammen med at de gir en unik mulighet til åpne opp terrassen eller balkongen mot omgivelsene og nyte utsikten som et tradisjonelt rekkverk ofte sperrer for.

Et glassrekkverk handler imidlertid ikke bare om estetikk og utseende. På lik linje med alle andre typer rekkverk er også et glassrekkverks fremste funksjon å ivareta sikkerheten og å forhindre fallulykker fra høyden. Derfor er det svært viktig at rekkverket er produsert og montert i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Både byggteknisk forskrift (TEK17) og NS 3510:2015 om sikkerhetsruter i byggverk, stiller viktige krav på dette området.

Skal forhindre fall og skader ved sammenstøt

I TEK17 heter det seg for eksempel at et «rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring». For et glassrekkverk vil det si at glasset som brukes må hindre skade hvis glasset knuses ved sammenstøt, samtidig som det må kunne hindre fall gjennom glasset.

Vanlig glass duger ikke til denne typen oppgaver, så det er viktig at det brukes sikkerhetsglass. Det finnes i utgangspunktet to typer sikkerhetsglass:

  • Herdet glass, som knuser til mange ufarlige glassbiter dersom uhellet skulle være ute. Dette er samme type glass som finnes i eksempelvis dusjdører
  • Laminert glass, der to eller flere lag med glass lamineres sammen med en spesiell plastfolie. Denne folien sørger for at glasset holdes sammen dersom det knuses. Dermed er det ikke noe risiko for å skjære seg på skarpe glassbiter.

Det vil med andre ord si at begge typer glass tilfredsstiller kravet om å hindre skade dersom det knuses ved sammenstøt.

Nivåforskjellen er avgjørende

Laminert glass er imidlertid det eneste som gir tilstrekkelig sikkerhet mot å hindre fall gjennom glasset, ettersom lamineringen sørger for å holde det sammen selv om det knuser. Plastfolien er såpass seig at det er svært vanskelig å komme seg gjennom glasset selv om du går inn for å ødelegge det. Dette er også grunnen til at laminert glass blir brukt som sikkerhetsglass der det kreves høy sikkerhet mot innbrudd.

Det er ikke dermed sagt at herdet glass ikke kan brukes. Ifølge NS 3510:2015 kan det brukes dersom nivåforskjellen mellom underkant av rekkverket og bakken er mindre enn 50 cm. Det henger sammen med at høyden er såpass lav at konsekvensene av fall er begrensede. Samtidig er det ikke risiko for at noen vil stå under og bli truffet av glassbiter hvis glasset skulle knuse.

Er nivåforskjellen høyere enn 50 cm, må det brukes laminert glass for at sikkerheten mot fall gjennom glasset skal være ivaretatt og for å forhindre at personer eller dyr skal bli skadet av fallende glassbiter. Når vi er inne på nivåforskjeller, er det også verdt å minne om TEK17-kravene som sier at rekkverket skal være minimum 1,2 meter høyt der nivåforskjellen er mer enn 10 meter og minimum 1 meter det der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

Vindex leverer kvalitet

Handler du glassrekkverk hos Vindex kan du være sikker på at ditt nye rekkverk er laget i henhold til sikkerhetskravene som stilles. Vi designer og produserer rekkverkene etter ditt ønske og kan levere godkjente glass i både blank, enkel/dobbelt sotet og frostet utførelse. Glassene monteres i våre stabile og solide rekkverk i vedlikeholdsfri PVC, og de kan fint kombineres med våre andre PVC-produkter for å få et helhetlig og naturlig utseende.

For å gi kundene våre maksimal sikkerhet leveres våre glassrekkverk med glass som både er herdet og laminert. Det vil med andre ord si at glasset som lamineres sammen ikke er vanlig glass, men herdet glass.

Våre fagfolk kommer gjerne på befaring for å se hvilket glassrekkverk som er nødvendig i ditt prosjekt. Du kan selvsagt også kikke oss i kortene ved å be om dokumentasjon på at produktene våre har de tekniske godkjenningene som kreves og at glasset er i henhold til NS 3510:2015.

4271
TrueFalsec-432
left -1 TrueFalsec-432
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210921110234551.png #FFFFFF
Les også