SWITCH SECTION

Boligprisene stiger i hele Norge

Det siste året har det vært vekst i boligprisene i hele Norge. Den siste måneden var Stavanger og omegn samt Agder og Rogaland de siste som kom seg over på plussiden.

Av Prognosesenteret
3. april 2019
Foto: MD_Photography / Shutterstock.com
Foto: MD_Photography / Shutterstock.com
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403153703431.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403153703431.jpg?maxwidth=2000

 -  Inntil nylig har det vært negativ vekst i de årlige boligprisene i ulike byer og områder på Vestlandet og Sørlandet. Vi ser nå at de siste sporene av oljekrisen er borte i boligmarkedet. Sørlandet og Vestlandet hadde høyest prisvekst siste måned. For siste året ser vi at oljebeltet langs kysten plasserer seg omtrent midt på, mot nær bunnen inntil for kort tid siden, sier Boligkanalens redaktør Bjørn- Erik Øye.

- Inntil nylig har det vært negativ vekst i de årlige boligprisene i ulike byer og områder på Vestlandet og Sørlandet. Vi ser nå at de siste sporene av oljekrisen er borte i boligmarkedet. Sørlandet og Vestlandet hadde høyest prisvekst siste måned. For siste året ser vi at oljebeltet langs kysten plasserer seg omtrent midt på, mot nær bunnen inntil for kort tid siden, sier Boligkanalens redaktør Bjørn- Erik Øye.

417
false b-FalseTrue
0
Bar chart with 24 bars.
Endring i boligpriser fra mars 2018 til mars 2019, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 6.404999999999999.
Chart graphic.

Øye tror at vi kan forvente en jevnere prisutvikling mellom landsdelene i tiden fremover.

 -  Vi ser at ulike former for nedturer har hatt en tendens til å gi forskjellige utslag i ulike landsdeler. Nå er vi inne i en periode som er stabil både for boligprisene generelt, og også mellom de ulike landsdelene. I tillegg ser vi ingen utsikter til regionale kriser som skal rokke ved denne stabiliteten.

Øye tror at vi kan forvente en jevnere prisutvikling mellom landsdelene i tiden fremover.

- Vi ser at ulike former for nedturer har hatt en tendens til å gi forskjellige utslag i ulike landsdeler. Nå er vi inne i en periode som er stabil både for boligprisene generelt, og også mellom de ulike landsdelene. I tillegg ser vi ingen utsikter til regionale kriser som skal rokke ved denne stabiliteten.

1461
b-FalseTrue
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF