Lekkasjerisiko:
Eldre hus med gamle vannrør!

Gamle vannrør utgjør den største risikoen for vannlekkasje i en bolig. Jo eldre hus, desto større er risikoen for at det oppstår en vannlekkasje. Og de kan forårsake store ødeleggelser i boligen. Derfor bør du med jevne mellomrom sette av tid til å sjekke rørene i huset grundig.

Av WaterGuard Intl AS

Arne Thorbeck

WaterGuard Intl AS

18. februar 2020
SWITCH SECTION
0

Mange eldre hus

Med eldre hus mener vi hus som er mer enn 40 år gamle, eller fra fra før 1980. I og med at det var på 50-, 60- og 70-tallet boligbyggingen i Norge var på sitt største, er sjansen for at du bor i et hus fra denne tiden ganske stor. Bare i perioden 1971 til 1978 ble det bygget nesten 40.000 boliger hvert år.


På 50-tallet var det vanligst å benytte vannrør av kobber, og disse rørene er nå i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Men lekkasjer kan oppstå av andre årsaker enn elde, for eksempel i forbindelse med kjøkkenskap og -skuffer som stadig blir slått inn i rørene på baksiden.


Vannkvalitet er viktig

På grunn av ulikt miljø og ulike klimatiske forhold, er det vanskelig å si akkurat hvor lenge de ulike rør-typene vil vare. Noen deler av landet har mye surt vann mens andre har mye kalk i vannet, og dette påvirker i stor grad levetiden til rørene. I tillegg er det avgjørende hvor i huset rørene ligger, for eksempel vil avløpsrør fra kjøkken få større belastning enn avløp fra bad.


Sjekk jevnlig røropplegget

Etter omlag 20 år bør man begynne å bli litt mistenksom og tenke seg at en lekkasje kanskje kan oppstå, men ingenting her er helt sikkert – bortsett fra én ting: Det er lurt å sjekkes rørene med jevne mellomrom.

Eldre bygg har heldigvis rør som ligger åpent og utenpå vegger eller tak, og disse rørene er det selvsagt enkelt å sjekke. Værre er det med såkalt skjulte anlegg der rørene ligger gjemt.

I disse tilfellene bør du åpne fordelerskapet og sjekke om det er fuktighet der. Det samme bør du gjøre med benkeskap på kjøkkenet og servantskap på badet – sjekk inne i disse for å se om det er fuktighet der.


Mange skader i Norge

De siste årene har det årlig oppstått over 100.000 vannskader i Norge. Av disse var årsaken oftest brudd eller skade på rørinstallasjoner i huset, det vil si vann- og avløpsrør med koblinger og armatur. En mindre andel av skadene skyldtes for en stor del lekkasjer fra vanntilkoblet utstyr i rom uten sluk,  typisk oppvaskmaskiner, isbitmaskiner, kaffemaskiner og annet.


Waterguard forhindrer lekkasje

Den enkleste og sikreste måten å gardere seg mot vannlekkasjer – selv i eldre hus med slitent røropplegg, er å be en rørlegger installere Waterguard i boligen din. Det norskproduserte og avanserte systemet er enkelt å bruke, og det vil sørge for å varsle om en lekkasje er under utvikling, og samtidig stenge vannet slik at lekkasjen ikke kan utvikle seg videre.    


Mange eldre hus
Med eldre hus mener vi hus som er mer enn 40 år gamle, eller fra fra før 1980. I og med at det var på 50-, 60- og 70-tallet boligbyggingen i Norge var på sitt største, er sjansen for at du bor i et hus fra denne tiden ganske stor. Bare i perioden 1971 til 1978 ble det bygget nesten 40.000 boliger hvert år.
På 50-tallet var det vanligst å benytte vannrør av kobber, og disse rørene er nå i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Men lekkasjer kan oppstå av andre årsaker enn elde, for eksempel i forbindelse med kjøkkenskap og -skuffer som stadig blir slått inn i rørene på baksiden.
Vannkvalitet er viktig
På grunn av ulikt miljø og ulike klimatiske forhold, er det vanskelig å si akkurat hvor lenge de ulike rør-typene vil vare. Noen deler av landet har mye surt vann mens andre har mye kalk i vannet, og dette påvirker i stor grad levetiden til rørene. I tillegg er det avgjørende hvor i huset rørene ligger, for eksempel vil avløpsrør fra kjøkken få større belastning enn avløp fra bad.
Sjekk jevnlig røropplegget
Etter omlag 20 år bør man begynne å bli litt mistenksom og tenke seg at en lekkasje kanskje kan oppstå, men ingenting her er helt sikkert – bortsett fra én ting: Det er lurt å sjekkes rørene med jevne mellomrom.
Eldre bygg har heldigvis rør som ligger åpent og utenpå vegger eller tak, og disse rørene er det selvsagt enkelt å sjekke. Værre er det med såkalt skjulte anlegg der rørene ligger gjemt.
I disse tilfellene bør du åpne fordelerskapet og sjekke om det er fuktighet der. Det samme bør du gjøre med benkeskap på kjøkkenet og servantskap på badet – sjekk inne i disse for å se om det er fuktighet der.
Mange skader i Norge
De siste årene har det årlig oppstått over 100.000 vannskader i Norge. Av disse var årsaken oftest brudd eller skade på rørinstallasjoner i huset, det vil si vann- og avløpsrør med koblinger og armatur. En mindre andel av skadene skyldtes for en stor del lekkasjer fra vanntilkoblet utstyr i rom uten sluk, typisk oppvaskmaskiner, isbitmaskiner, kaffemaskiner og annet.
Waterguard forhindrer lekkasje
Den enkleste og sikreste måten å gardere seg mot vannlekkasjer – selv i eldre hus med slitent røropplegg, er å be en rørlegger installere Waterguard i boligen din. Det norskproduserte og avanserte systemet er enkelt å bruke, og det vil sørge for å varsle om en lekkasje er under utvikling, og samtidig stenge vannet slik at lekkasjen ikke kan utvikle seg videre.

2420
Falseb-
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230411115334970.png #FFFFFF
Les også