Lekkasjesikring blir stadig viktigere.

– både for økonomi, helse og miljø.

Av WaterGuard Intl AS

Arne Thorbeck

WaterGuard Intl AS

19. mars 2020
SWITCH SECTION
0

I fremtiden bør det blir like vanlig med lekkasjesikring som med jordfeilbrytere i norske bygg. Skadene forbundet med vannlekkasjer har vokst kraftig, og koster i dag samfunnet enda mer enn skadene etter brann; mellom 3,5 og 4,5 milliarder årlig de siste 5 årene.

I fremtiden bør det blir like vanlig med lekkasjesikring som med jordfeilbrytere i norske bygg. Skadene forbundet med vannlekkasjer har vokst kraftig, og koster i dag samfunnet enda mer enn skadene etter brann; mellom 3,5 og 4,5 milliarder årlig de siste 5 årene. 
264
Falseb-
0

Det eneste lyspunktet var 2019, som viste en klar bedring i forhold til årene før. La oss håpe utviklingen fortsetter den veien, vi i Waterguard skal ihvertfall gjøre vårt for å bidra til det.


Etter 2011 er det først og fremst i kjøkkenet de fleste lekkasjene har oppstått, og gjerne i forbindelse med eldre hus som er rehabilitert. Årsaken til at kjøkkenet er så utsatt er at stadig fler vannkoblede kjøkkenmaskiner har dukket opp, uten at sikringstiltakene har holdt følge.


Vannskadene får også negative konsekvenser for miljø og byggets totaløkonomi, ettersom store deler av et vannskadet bygg før eller senere delvis må rives og erstattes med nye materialer. Det å rive ned og bygge nytt har ikke bare en økonomisk konsekvens, men også en betydelig negativ konsekvens for miljøet.


Lekkasjesikring er bra for helsen

I tillegg til de direkte økonomiske kostnadene blir også de helsemessige konsekvensene omfattende for de som holder til i lekkasjeskadde bygninger. Allergier og pustebesvær er noen av problemene som kan oppstå ved lengre opphold i et fuktskadet bygg.


De byggtekniske forskriftene inneholder krav til bygningskonstruksjoner og lekkasjesikring slik at fuktighet ikke skal forårsake skader som kan påvirke menneskenes helse.


Mange mennesker opplever en sammenheng mellom symtomer og det innemiljø de ferdes i. De vanligste symptomene er luftveisirritasjoner, hodepine, tretthet og hudproblemer. En svensk undersøkelse i 2017 viste at 20% opplevde plager som følge av innemiljø i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen. Personer med allergi rapporterer oftere plager relatert til innemiljø. Barn anses mer følsomme for slike plager enn voksne.


Alvorlighetsgraden i de opplevde plagene varierer sterkt; fra lett irritasjon i øynene til utvikling eller forverring av astma.


Forekomst av fuktighet og mugg innendørs er en vanlig årsak til en rekke plager relatert til innemiljø. Av og til er disse plagene så alvorlige at det søkes legehjelp. Det er vanskelig å si hva som relaterer seg til fukt og hva som skyldes mugg. Mer fuktighet innendørs enn normalt leder ofte til vekst av mugg og/eller bakterier. Fukt, mugg, og av og til bakterier kan altså forekomme på samme tid. I den svenske undersøkelsen fra 2017 ble det påvist at 19% hadde opplevd synlig fuktskader, synlig mugg eller mugglukt i hjemmet.

WHO vurderer at det finnes "tilstrekkelig bevis" for en sammenheng mellom fukt/mugg og forekomsten av luftveisproblemer. Det finnes også en sammenheng mellom fukt/mugg og forverring av astma både hos barn og voksne, og med økt forekomst av luftveisinfeksjoner hos barn. Dessuten anses det å være "delvis bevist" at det er en sammenheng mellom fukt/mugg og allergi hos barn.


Lekkasjesikring bidrar til å minske lekkasjeskader som kan forårsake brukerne av bygningen helseproblemer.


Norges ledende leverandør av lekkasjesikring i mer enn 15 år.

Allerede ved starten av 2000-tallet hadde Waterguard utviklet et system for å oppdage og stoppe vannlekkasjer i boliger. Systemet var avansert, og er senere videreutviklet og bygget ut slik at det dekker alle ulike bygningstyper og behov.

Waterguard regnes i dag som standarden innen lekkasjesikring. Blant rørleggere og montører er det kjent for sin enkle monteringsprosedyre, noe som bidrar til at det svært sjelden oppstår funksjonsfeil som følge av feil montering. For forbrukerne er det enkelt å bruke, noe som er avgjørende for god funksjonalitet i praksis.


3569
Falseb-
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230411115334970.png #FFFFFF
Les også