Med Remote Interface inn i fremtiden

Med Remote Interface kan Waterguard-systemet integreres mot Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer.

Av WaterGuard Intl AS

Arne Thorbeck

WaterGuard Intl AS

22. oktober 2020
christian_bruno_eaton_xcomfort_smarthus-36-liten.jpg christian_bruno_eaton_xcomfort_smarthus-36-liten.jpg
0

Remote Interface er en smart koblingsenhet som gjør at Waterguards systemer Smart Stop, Quick Stop og Smart Basic kan samkjøres med Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer mm.

På denne måten kan blant annet boligens vannforsyning kontrolleres via egnede smarthus-komponenter, og eventuelle vannlekkasjer kan varsles over det sentrale alarm-anlegget. Mulighetene som åpner seg når Waterguard kan "snakke" med boligens smarte styrings- og kommunikasjonssystemer er mange, og en integrasjon av de ulike systemene i en bolig vil trolig bli standard i en ikke så fjern fremtid.

Remote Interface integreres i Waterguard-systemet ved å kobles mot det trådløse styringspanelet WTG-38A eller som en separat enhet mot WTG-36C. Systemet kan da snakke med de ulike smarthus-komponentene i boligen.


Informasjonen i denne artikkelen vil trolig være av interesse for forbrukere.

Husk å fortelle dem om mulighetene som åpner seg med integrasjon mellom lekkasjesikring (Waterguard) og smarthusteknologi.


Remote Interface er en smart koblingsenhet som gjør at Waterguards systemer Smart Stop, Quick Stop og Smart Basic kan samkjøres med Smarthus, SD-anlegg og boligalarmer mm.
På denne måten kan blant annet boligens vannforsyning kontrolleres via egnede smarthus-komponenter, og eventuelle vannlekkasjer kan varsles over det sentrale alarm-anlegget. Mulighetene som åpner seg når Waterguard kan "snakke" med boligens smarte styrings- og kommunikasjonssystemer er mange, og en integrasjon av de ulike systemene i en bolig vil trolig bli standard i en ikke så fjern fremtid.
Remote Interface integreres i Waterguard-systemet ved å kobles mot det trådløse styringspanelet WTG-38A eller som en separat enhet mot WTG-36C. Systemet kan da snakke med de ulike smarthus-komponentene i boligen.
Informasjonen i denne artikkelen vil trolig være av interesse for dine kunder. Husk å fortelle dem om mulighetene som åpner seg med integrasjon mellom lekkasjesikring (Waterguard) og smarthusteknologi.

979
Falseb-0
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230411115334970.png #FFFFFF
Les også