Trodde du
vannskader var en
opplagt forsikringssak?

Det er stor forskjell på forsikringsselskapenes dekning av vannskader

Av WaterGuard Intl AS

Haakon Munkejord

WaterGuard Intl AS

20. juni 2019
SWITCH SECTION
0

Fra 2017 til 2018 økte forsikringsutbetalingene etter vannskader ned nesten 30%. I fjor gjorde vannet skade for tett oppunder 3 milliarder kroner, og det mange spør seg er: Blir det like ille i år?


Enten skadene i bygget er stor eller liten, vil en vannlekkasje i de fleste tilfeller fort bli en forsikringssak. Men det bør på ingen måte bli noen sovepute, for hjelpen vi får fra forsikringsselskapene varierer fra svært lite til nærmest full dekning.


En oversikt laget av Smarte Penger i 2018 (www.smartepenger.no/skadeforsikring/3227-husforsikring-dekning-ved-vannskader) viser hvor forskjellig de ulike selskapene håndterer vannskader.* Det er først og fremst store forskjeller på ulike typer lekkasjer, men blant de 24 selskapene som ble undersøkt ville en hvilken som vannskade fått svært ulike konsekvenser i kroner og øre.


INNTIL 30% RABATT VED BRUK AV LEKKASJESIKRING

De fleste tror og håper at den økende (og påkrevde) bruken av lekkasjesikringsutstyr vil redusere skadeomfanget av vannlekkasjer kraftig. Med effektiv lekkasjesikring blir hovedvannet stengt nærmest i samme sekund som en lekkasje begynner å utvikle seg, og dermed rekker aldri vannet å gjøre stor skade. Av den grunn gir de fleste forsikringsselskapene inntil 30% rabatt på forsikringspremien når f.eks Waterguard er installert.


Forsikringsselskapene skiller mellom følgende vannskader:

Vann gjennom utett tak/vegg    

Vann som trenger inn fra terreng / grunn    

Følgeskade fra utett våtrom

Tining av rør


Rene rørbrudd dekkes normalt av alle forsikringsselskaper, i det det er en plutselig og uventet hendelse som vanskelig kan forutses.


Det er store forskjeller mellom de ulike selskapene 

Det er store forskjeller mellom hva de ulike selskapene dekker – noen dekker alle typer lekkasjeskader, andre ingen. I de fleste selskapene trenger du en utvidet boligforsikring (kalles gjerne «pluss», «super» eller «utvidet») for å få dekket noe som helst i forbindelse med vannskader. I tabellen under ser du hva Dine Penger avdekket i forbindelse med sin undersøkelse i 2018.SelskapVann   gjennom  utett tak/veggVann som  trenger inn fra terreng / grunn
Følgeskade fra utett våtrom
Tining av rør
Codan Standard
NeiDekketNeiNei
Codan PlussDekketDekketDekketNei
DNB BasisNei
Dekket
Nei
50 000
DNB BestDekketDekket
Nei
50 000
Eika BoligNeiDekket
Nei
Nei
Eika Bolig PlussDekketDekket
DekketNei
Frende StandardNeiNeiDekket
NeiNei
Frende Utvidet dekningDekketDekket
DekketNei
Gjensidige HusNeiDekket
NeiNei
Gjensidige Hus Pluss
DekketDekket
DekketNei
If StandardNeiDekket
NeiNei
If SuperDekketDekket
DekketNei
KLP HusDekketDekket
DekketNei
KLP Hus MaksDekketDekket
DekketNei
Landkreditt HusforsikringNeiDekket
NeiNei
Landkreditt Utvidet dekningDekketDekket
DekketNei
Nemi HusforsikringNeiDekket
NeiNei
Nemi SuperforsikringDekketDekket
DekketNei
Sparebank 1 StandardNeiDekket
Nei50 000
Sparebank 1 ToppDekketDekket
Dekket50 000
Storebrand StandardNeiDekket
NeiNei
Storebrand SuperDekketDekket
DekketNei
Tryg HusforsikringNeiDekket
NeiNei
Tryg EkstraDekketDekket
DekketNei

2991
b-TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230411115334970.png #FFFFFF
Les også