115
Foto: Alutile AS
Foto: Alutile AS

Vi bygger oss ikke ut av klimakrisen

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er avgjørende for det grønne skiftet

For Alutile

Ida Gabrielsen

Alutile

26. oktober 2021
For Alutile

Ida Gabrielsen

Alutile

26. oktober 2021
Foto: Alutile AS
Foto: Alutile AS
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211111085510261.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211111085510058.jpg?maxwidth=900
Foto: Alutile AS
Foto: Alutile AS
0

80–90% av bygningsmassen vi skal bruke i fremtiden er allerede bygget. Derfor ligger mye av nøkkelen til reduserte klimautslipp i å gjøre noe med eksisterende bygg.

Selv om nye bygg oppføres på en klimavennlig måte og er svært energigjerrige, kan vi med andre ord ikke bygge oss ut av klimakrisen. Derfor er det helt nødvendig at vi også legger stor vekt på å rehabilitere eldre bygg for å gi dem lenger levetid, reduserte utslipp og økt verdi. Ifølge SINTEF har rehabilitering av bygg langt større miljøgevinst enn å bygge nytt med moderne materialer.

Dette er også noe EU legger stor vekt på, og i sin Renovation Wave-strategi legges det opp til at inntil 35 millioner bygg skal rehabiliteres de neste 10 årene. Det er et dramatisk skifte i tempo fra dagens situasjon, der kun 1 prosent av bygg i EU rehabiliteres for å forbedre energieffektiviteten. Med dagens tempo vil det ta inntil 500 år før bygningsmassen holder høy nok kvalitet.

Etterisolering reduserer fyringskostnader

Typiske områder det er viktig å legge vekt på når eldre bygg skal rehabiliteres til en bedre energistandard, er etterisolering av vegger, gulv og tak. Økt isolasjonstykkelse bidrar først og fremst til å redusere mengden energi som kreves for å varme opp bygget. Dermed er det en investering som lønner seg over tid, særlig i en tid der strømprisene når stadig nye høyder.

Dessuten vil økt isolasjonstykkelse bidra til å dempe konsekvensene av svingningene i temperatur som ser ut til å følge med klimaendringene. Både ekstremvarme på sommerstid og bitende kulde om vinteren vil merkes mindre dersom byggene vi oppholder oss i er bedre isolert.

Gå for en fremtidsrettet fasade

I de aller fleste tilfeller er det ønskelig å etterisolere eldre bygg fra utsiden. Det henger blant annet sammen med at vi ønsker at ytterveggene skal være varme. Samtidig spiller areal en viktig rolle, og ved å etterisolere fra innsiden blir tilgjengelig areal redusert.

Når et eldre bygg etterisoleres er det med andre ord også nødvendig å gjøre noe med fasaden. Da kan det være grunn til å huske på at været ser ut til å bli våtere, villere og mer ekstremt – noe som bør ha betydning for materialvalget til fasaden. Et godt valg i så måte er Alutile fasadeplater i aluminium. De er laget for å tåle både høye og lave temperaturer, er vannbestandige og tåler det meste naturen utsetter dem for. Det brukes aluminium av beste kvalitet i topp- og bunnlag, mens kjernen består av komposittmaterialer. Fargebelegget er i PVDF og gir den beste fargebestandigheten på markedet.

Derfor skinner platene år etter år og beholder den samme flotte fargen som dagen de ble montert uten mer vedlikehold enn en årlig vask. Regnværet bidrar dessuten til å vaske dem.

Reduserer driftsbudsjettet

Ved å bruke våre fasadeplater blir driftsbudsjettet for bygget lavere og mer forutsigbart over tid. Det treffer godt i en tid der vi ser er en tydelig dreining mot at flere og flere ønsker å redusere både tidsbruk og kostnader knyttet til vedlikehold. Trenden er spesielt tydelig når det gjelder offentlige og private næringsbygg, men gjør seg også gjeldende blant privatforbrukere.

Platene er dessuten enkle å montere, og grunnarbeidet er i prinsippet likt som når det skal monteres en tradisjonell kledning i tre. Alutile fasadeplater har 15 års fargegaranti og 30 års funksjonsgaranti, og utgjør en svært god totalpakke for alle som skal bygge nytt eller rehabilitere eldre bygninger.

3652
b-0TrueFalse
left -1 c-393TrueFalse


2
false
c-393TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210224074833708.jpeg #FFFFFF
Les også