Har du gamle radiatorer i huset?

De har stor verdi og kan gjenbrukes i en klimavennlig oppvarmingsløsning

Av Bosch
3. november 2017
    Selv om det blir forbudt å fyre med fossil fyringsolje fra 2020, betyr ikke det at alle som har et oljefyringsanlegg må kvitte seg med hele anlegget. Et ferdig installert radiatoranlegg i seg selv kan faktisk være verdt over 100 000,- og de kan fint gjenbrukes dersom de er i god stand.

    Ved å bytte ut selve oljefyren med en væske/vann-varmepumpe eller luft/vann-varmepumpe, kan du beholde eksisterende røropplegg og radiatorer. Den eneste forskjellen er at du nå vil varme opp bolig og eventuelt tappevann på en fremtidsrettet, miljøvennlig og energieffektiv måte. I tillegg reduserer du tidsbruk og kostnader knyttet til installeringen ettersom du ikke trenger å legge opp et nytt distribusjonssystem for varmen.

    Faktisk tar det bare 3-7 dager å bytte ut den gamle oljefyren og koble en moderne varmepumpe til ditt eksisterende opplegg. Skal du ha væske/vann-varmepumpe, må du også beregne et par dager på å få boret en energibrønn. Du trenger ikke være spesielt bekymret for at hagen skal se ut som en anleggsplass etter at energibrønnen er boret. Legger du ut noen plater boreriggen kan belte seg frem på, vil det knapt være synlige merker etter jobben.
    https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180824124600751.jpg #FFFFFF
    Les også