Hvordan fungerer Enova-tilskuddene for klimavennlig oppvarming?

Det er noen viktige ting å merke seg dersom du vil ha støtte

Av Bosch
3. november 2017
  I forbindelse med at fossil fyringsolje blir forbudt fra 2020, er det innført offentlige tilskuddsordninger for å fjerne oljefyr og erstatte den med klimavennlige oppvarmingsløsninger. Dette skal oppmuntre til høyere tempo i overgangen fra miljøfiendtlig til klimavennlig oppvarming av norske boliger.

  Et eksempel på hva du kan få i tilskudd for installering av væske/vann-varmepumpe:

  • Inntil 20 000,- av dokumentert totalkostnad for varmepumpen
  • Inntil 10 000,- om varmepumpen har energimåler (integrert eller ettermontert)
  • Inntil 20 000,- for fjerning av oljetank og oljefyr.   

  Det er til sammen hele 50 000 i tilskudd. Det kommer godt med når det skal investeres. I tillegg vil du oppleve en merkbar reduksjon i fyringsutgiftene, som selvsagt bidrar til at besparelsen blir enda større over tid. 
   Enova-tilskuddene gis etterskuddsvis. Det betyr at du først må gjennomføre prosjektet og deretter registrere kostnadene dine hos Enova. Siste faktura for installasjonen kan ikke være eldre enn 4 måneder, så ikke vent for lenge med å registrere. Andre viktige ting å vite om hvordan Enova-tilskuddene fungerer:

   • støtten til fjerning av oljekjel og oljefyr krever at du samtidig installerer en Enova-godkjent varmeløsning
   • arbeidet må være gjort av personer med nødvendig autorisasjon og kompetanse. Det er lite rom for egeninnsats.  
   • alle fakturaer/kvitteringer for arbeidet må være med  
   • støtten for fjerning av oljetank og oljefyr halveres fra 20 000,- til 10 000,- etter 31.12.2018 og forsvinner helt etter 31.12.2019.  
   • det gis ikke tilskudd for installering av luft/luft-varmepumpe. 
   Vi anbefaler at du sjekker dine muligheter for tilskudd med Enova ettersom størrelsen på tilskuddene varierer ut fra hva du skal gjøre i akkurat ditt prosjekt. 
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180824124600751.jpg #FFFFFF
   Les også