Et ladeanlegg trenger ikke å øke effektbehovet

Smarte løsninger sparer boligselskapet for penger

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

21. august 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

21. august 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200821033916268.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200821033916268.jpg?maxwidth=2000
0

Landet rundt finnes det boligselskaper som vurderer å gå til anskaffelse av et felles ladeanlegg for beboernes elbiler, men i mange tilfeller lurer det en bekymring i bakhodet. Den knytter seg til om bygget har nok effekt tilgjengelig for å kunne håndtere den ekstra belastningen ladingen medfører.

De som har fulgt med litt, har nemlig fått med seg at oppgradering av inntaket kan bli en forholdsvis kostbar affære i seg selv. Blir det i tillegg snakk om å oppgradere nærmeste trafostasjon for å få nok effekt, vanker det også et anleggsbidrag fra den som utløser behovet. Det kan fort bli et sekssifret beløp, og er noe som naturlig nok gjør investeringen mindre attraktiv.

Heldigvis finnes det løsninger som i mange tilfeller eliminerer behovet for å øke effekten. For i de fleste tilfeller er det nemlig nok effekt tilgjengelig – den må bare brukes på en smartere og mer effektiv måte i tidsperioder hvor effekt kan være økonomisk utfordrende. Det er egentlig det samme som at vi kan unngå investeringer på over 10 milliarder kroner i strømnettene på nasjonalt nivå ved å fordele energibruken mer jevnt over døgnet.

Tar i bruk smart teknologi

Forutsetningen for å kunne bruke den tilgjengelige effekten er imidlertid at dere velger de riktige løsningene og gode fagfolk. Er boligselskapet deres på utkikk etter et ladeanlegg bør dere derfor kontakte Smartly for å høre mer om våre smarte ladeanlegg. Ved å bruke den beste teknologien på markedet sørger vi for at beboerne kan plugge inn ladekontakten som vanlig på ettermiddagen, men derfra styrer ladeanlegget selv når ladingen faktisk skal foregå. For eksempel når det er ledig kapasitet eller ved lave strømpriser. De fleste har tross alt ikke voldsomt behov for å lade akkurat om ettermiddagen, men trenger først og fremst nok strøm til kjøringen de skal gjøre neste dag.

Er det nødvendig å lade med en gang du kommer hjem, vil det bli mulig å overstyre anleggets logikk. Både fordi det er fornuftig i seg selv og fordi Smartlys teknologi gjør for at den enkelte beboer faktisk betaler for sin egen lading.

Et ladeanlegg fra Smartly sørger også for å holde øye med effekten, ettersom det settes en effektgrense ved montering av anlegget. Det gjør at dere unngår uønskede effekttopper og får kontroll over kostnadene. Det er spesielt gunstig dersom boligselskapet er underlagt effekttariffer, der det kan bli svært dyrt å belaste nettet med stor effekt på enkelte tidspunkter av døgnet.

title

Vite mer? - la oss ta en prat!

input field

input field

input field

single button

7

formcontent-ul


2757
b-0TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også