Dette taket vil endre
fremtidens byggebransje

– Det som skjer på taket her er en gamechanger for byggebransjen og noe som alle kommer til å strekke seg etter.

Av Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Protan AS

30. september 2019
Av Protan AS

Hans-Petter Bjørkli Tryggvason

Protan AS

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190930122823029.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190930122835630.jpg?maxwidth=2000
0

Ordene tilhører Rune Skeie, byøkolog og landskapsarkitekt hos Asplan Viak, mens han skuer utover blomstrende planter, kronblader som vaier i vinden, flagrende sommerfugler og summende bier på toppen av Norges første blågrønne tak - midt i Oslo sentrum.

Bak den signalrøde fasaden til nye Vega Scene i Hausmannkvartalet finner vi både topp moderne kino- og teatersaler, serveringssteder og kontorer, men det er det som skjer på toppen av kulturbygget som gjør bygget unikt og banebrytende. Et nært utviklingssamarbeid mellom byggherre Urbanium, arkitekt Asplan Viak, forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), sedumekspertene i Bergknapp og tak- og membranspesialistene hos Protan, har resultert i et blågrønt tak som vekker oppsikt langt utover landegrensene.

Hva er blågrønne tak?
https://www.youtube.com/embed/2z7KmLLYcBU
863
b-TrueFalse
0

En gamechanger for byggebransjen

Et blågrønt tak innebærer at man får løst overvannsproblematikken ved ekstremnedbør oppe på taket, samtidig som det lar seg kombinere med ulike grønne løsninger på taket, for eksempel takhager, terrasser, idrettsflater, birøkt og solceller.

På Norges første blågrønne tak har man valgt å skape noe så sjeldent som en forskningsarena der man gjenskaper floraen vi finner på øyene i Oslofjorden, til glede for fugler og insekter. Ved styrtregn fungerer taket i tillegg som et fordrøyningsanlegg som gradvis og kontrollert slipper det filtrerte vannet ut i den nærliggende Akerselva, i stedet for å flomme ut i et allerede overbelastet avløpsnett.

Den frodige engen på toppen av Vega Scene er bare én av mange måter blågrønne tak kan maksimere takflates utnyttelse, og står som et pionerbevis på at noe stort er i ferd med å skje i den moderne byggebransjen. Det er derfor Skeie bruker ord som gamechanger:

– På Vega har vi vært med på å utvikle det første blågrønne taket her til lands, og jeg tror faktisk at resultatene herfra kan bli en mal som store aktører kommer til å strekke seg etter fremover. Om noen år kan blågrønne og flerfunksjonelle tak være hverdagskost ved nybygg.

Les også: Blågrønne tak vekker bygninger til liv

Løser samfunnsutfordringer

Vegas blågrønne tak har vært et pionerarbeid som har krevd en del forskningsressurser, så det er ikke de store økonomiske gevinstene byggherre har hatt for øyet med prosjektet på toppen av bygget. Men Urbanium står for høye miljøambisjoner og grønne transformasjoner av sentrumsområder slik som Hausmannkvartalet, og en visjonær konsernsjef Andreas Pay ser nå bare fremover:

– Etter Vega-prosjektet har vi nå tilnærmet null utviklingskostnader på fremtidige blågrønne tak. Det vi har gjort er egentlig å drive med mikroinnovasjon, men som har så store ringvirkninger at vi tror dette kan påvirke hele bransjen. Klarer vi å industrialisere løsninger som dette, kan vi virkelig snakke om et grønt skifte.

2662
b-TrueFalse
0

Skeie i Asplan Viak samtykker og trekker frem at Vegas unike blågrønne tak i praksis er en løsning på to av vår tids største samfunnsutfordringer, nemlig at naturen bygges ned og ekstremvær er i ferd med å bli normalen:

– Blågrønne tak gjør at vi kan få ned CO2-avtrykket vårt ved å erstatte takpapp, asfalt og betong med blomster, bier og økologisk mangfold. Samtidig vil samfunnet spare store kostnader knyttet til flomskader ved å håndtere overvannet på taket. Og så skaper man grønne lunger i stadig tettere bebygde byer, som binder svevestøv og skaper bedre luftkvalitet, sier Skeie.

Les mer: Fremtidens tak er blått og grønt

Stor oppmerksomhet

Den spesielle takløsningen er et sentralt bidrag til at Vega Scene kan smykke seg med tittelen Norges første kulturbygg med BREEAM-NOR Very Good-sertifisering. Nylig ble det dessuten kjent at bygget er en av de tre finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2019, og selve takløsningen, kalt Protan BlueProof Green, er så enestående at den er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris i høst. Det er selskapene Protan og Bergknapp som sammen er nominert for løsningen:

– BlueProof Green er en viktig brikke i et større puslespill som handler om bærekraftig og fremtidsrettet byggeskikk og tankesett. BlueProof Green svarer ikke bare på dagens krav og behov, men også på morgendagens, uttalte juryleder og direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge, Kristin Malonæs.

1745
Falsec-99
0

Bærekraftig og miljøvennlig

I tillegg til trygg overvannshåndtering, grønne lunger og flerfunksjonalitet, er nettopp bærekraft og miljøvennlighet sentrale begreper knyttet til blågrønne tak. Salgssjef i Protan, Bjørn Nordseth, forklarer:

– Rent praktisk har det å kombinere overvannshåndtering og grøntarealer på taket spart utbyggerne av Vega Scene for store utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av det som gjerne kunne vært forurensende masser.

Nordseth utdyper videre at grønne tak generelt, være seg i form av hager, takterrasser eller for eksempel treningsfasiliteter, bidrar til økt livs- og bokvalitet for beboere og leietakere.

– Og så er det naturligvis god bærekraft i det å utnytte alle flater og arealer på bygningene våre maksimalt. Om ikke takhage, så hva med solenergianlegg? Dessuten kan overvannet enkelt inngå i andre vannkretsløp på en eiendom, som gråvann og vanning av grønne anlegg. Da begynner vi å snakke om bygninger med ordentlige energi- og sirkulærøkonomiske effekter, sier han.

Les også: Skap et levende og bærekraftig bygg

Bærekraftig byøkologi med blågrønne tak

Økende urban fortetning, krav til overvannshåndtering og et sterkere ønske om grønne løsninger har ført til en kraftig økning i etterspørselen av grønne produkter og løsninger. Derfor er det nok ikke så lenge til Vega Scene ikke lenger er landets eneste blågrønne tak, og slike utsikter gleder Andreas Pay og Urbanium. Fra der han står på toppen av kulturbygget i dressko blant sukkulenter, sedumvekster og summende humler, håper han at det om få år er færre parabolantenner, ventilasjonsanlegg og kabelgater å se til fordel for mer miljøvennlige, grønne og utnyttede takflater. Han lover at Urbanium skal ta sin del av innsatsen:

– For oss handler det om å optimalisere landskapet som omgir oss slik at vi får minst mulig klimapåvirkning og at bygningene våre kan gi størst mulig effekt på bymiljøet. Blågrønne tak spiller en avgjørende rolle i fremtidige bygg for å få til akkurat det, avslutter han.3056
Falsec-99
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180924075809009.png #FFFFFF
Les også