Derfor oppstår det dugg på vinduene dine

Inneklimaet har stor betydning for den fysiske og mentale helsen, og siden nordmenn tilbringer 80–90 % av tiden innendørs, er det viktig å ha fokus på dette. Her kan du lese mer om dugg og kondens i boligen og hva du kan gjøre for å avhjelpe problemet og dermed få et bedre inneklima.

Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

27. april 2020
Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

27. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200427130629130.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200427130734969.jpg?maxwidth=2000

De fleste mennesker har opplevd speil som dugger på badet eller dugg på vinduene i boligen. Dugg oppstår når varme og kulde møtes. Det er et problem som kan være vanskelig å unngå, men du kan faktisk gjøre noe som reduserer mengden dugg. 

Hvor opplever man oftest dugg?

Du kan i prinsippet oppleve problemer med fukt i alle husets rom hvis du er uheldig, men det er visse rom hvor man oftere opplever problemer med dugg.

Mennesker er én av de hyppige kildene til fukt i et rom, for vi produserer både store mengder fukt og varme. Et voksent menneske har et væsketap på omkring 3-4 liter i døgnet, og omkring halvdelen av dette væsketapet skjer igjennom huden og i utåndingsluften.

En familie kan raskt produsere veldig store mengder fukt i løpet av et døgn, og derfor opplever man ofte problemer med dugg i rom med mange mennesker. Soverommet er også et rom hvor der hyppig oppstår dugg ved vinduene, for vi oppholder oss veldig mange timer i dette rommet når vi sover.

Kjøkken, baderom og vaskerom er også rom hvor der hyppig oppstår dugg og disse rommene krever derfor ekstra oppmerksomhet og god utluftning hver dag.

Hva kan duggen medføre?

Du skal ikke nødvendigvis bekymre deg hvis det hyppig oppstår dugg i hjemmet ditt. Det er for eksempel naturlig at det oppstår dugg hvis man er mange mennesker i samme rom, eller når man sover i et rom. Dugg vil ofte vise seg på vinduene i natte- og morgentimene, og denne duggen er veldig naturlig. Opplever du at det er dugg på vinduene om morgenen, kan du bare tørke den vekk og lufte ut. Her etter vil ikke duggen være problematisk.

1591
b-0TrueFalse


Hvis det er veldig mye dugg på vinduene dine kan det være et tegn på at de er veldig godt isolerte, og at der er utilstrekkelig utluftning.

Undersøkelser har vist at inneklimaet har enormt stor betydning for vår generelle helsetilstand. Hvis inneklimaet er for fuktig, kan det medføre f.eks. hoste, hodepine, svie i øynene, utslett eller luftveisallergi. Slike symptomer kan skyldes et dårlig og fuktig inneklima. I tillegg til at fukt og dugg kan være skadelig for mennesker, er et fuktig inneklima også til skade for vinduer. Når kondensvann gjennom lengre tid renner fra rutene og ned på vinduets treverk, kan det danne seg muggsopp og i verste fall råteskader på treet i vinduene.

Heldigvis er det mange forskjellige tiltak som kan skape en bedre ventilasjon i huset.

3 lags glass vinduer

Med bruk av vinduer med 3 lags glass kan du oppleve dugg på utsiden av vinduene. Fordelene med slike ruter er imidlertid så store at de bør brukes i størst mulig grad. Når vinduene dugger på utsiden er dette et kvalitetstegn på vinduet og forteller deg som bruker at vinduet har et bra U-verdi og dermed isolerer godt.

Nye vinduer er tettere og har en langt bedre isolasjonsevne enn eldre vinduer, så selv om det er nødvendig med hyppigere utlufting, er det likevel penger å spare på varmebudsjettet. Når du skal ha nye vinduer i et «moderne hus», er det derfor lurt å bestille vinduet med lufteventiler slik at du sørger for å få litt frisk luft inn i boligen og unngår dugg på vinduer.

Unngå dugg på vindu

Ofte er det slik at det er nødvendig å kjenne årsaken til et problem for å kunne løse det. Prøv derfor å finne ut hva det er som får vinduene til å dugge. Det kan vise seg at det ikke skal mer til enn noen små, enkle tiltak for å redusere kondensproblemet.

Les våre råd for å minske duggete ruter her!

1821
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190913105250443.png #FFFFFF
Les også