Hva er PVC og hvorfor passer materialet godt til produksjon av vinduer og dører?

PVC er et plastmateriale som i stigende grad brukes som byggemateriale til konstruksjon av nye bygninger. Materialet skiller seg fra andre materialer ved å være veldig holdbart, slitesterkt og resirkulerbart. I tillegg har materialet gode isoleringsegenskaper, som gjør at materialet passer perfekt til produksjon av vinduer og dører.

Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

19. mai 2020
Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

19. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200519134203663.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200520084305653.jpg?maxwidth=2000

Hva er PVC?

Mange andre plastmaterialer fremstilles hovedsakelig av råolje, så er PVC et plastmateriale som forenklet  produseres i en kjemisk prosess som består av råolje og salt. Dette gir et fleksibelt plastmateriale med mange bruksmuligheter. 


På verdensplan utgjør PVC knapt 20% av den globale produksjon av plast, dermed den tredje mest produserte plasttype. I tillegg er forbruket av PVC som byggemateriale stigene, så i dag benyttes materialet til produksjon av blant takrenner, kabler, gulv, rør samt vinduer og dører. 

PVC er et miljøvennlig valg

PVC er et plastmateriale som er meget holdbart ovenfor påvirkning fra vær og vind med en lang holdbarhet som ikke går utover funksjonaliteten til materialet. PVC har mange miljøvennlige fordeler som til sammen gjør det til et miljøvennlig alternativ til mange andre byggematerialer. De miljøvennlige fordelene til PVC er blant annet:  

   -  PVC kan normalt resirkuleres opptil 10 ganger.

   -  PVC-vinduer kan fremstilles med opptil 70% resirkulert PVC.  

   -  Ved produksjon av PVC benyttes mindre olje sammenlignet med andre             plasttyper. 

PVC som materiale til vinduer og dører

PVC-vinduer er typisk produsert med hule profiler i plast, som er inndelt i kamre, som er fylt med luft. Disse små luftrom i profilene er med til at forbedre isoleringsevnen. Innvendig monteres stålprofiler, som  forsterker rammen og karmen. Stålprofilene plasseres, så de ikke er i kontakt med plastikprofilene og forhindrer dermed kuldebroer i vinduet. Alternativt produseres flere og flere PVC elementer i dag med fiber forsterkning som gir en lavere vekt og forsterker konstruksjonen ytterligere.  

Vinduer og dører i PVC stort sett vedlikeholdsfrie. De krever kun smøring av hengsler og låsepunkter, samt vask og tørk ved behov. 

Du kan lese mer om vinduer og dører i PVC  her!

1848
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190913105250443.png #FFFFFF
Les også