Hva gjør lufteventilene i dine vinduer?

Les her om hva du kan gjøre med dårlig inneklima og om hvordan du unngår fuktproblemer

Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

28. mai 2020
Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

28. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200528110849904.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200529073838572.jpg?maxwidth=2000

Sørg for å lufte godt ut

Utlufting er avgjørende for et godt inneklima i boligen. Derfor er det lurt å lage seg noen rutiner slik at luften i boligen sirkuleres og skiftes ut hver dag. F.eks. kan man gjøre det til en del av morgen- og kveldsrutinen å sørge for grundig utlufting.


Det er også viktig å være ekstra oppmerksom på utlufting i rom som er spesielt utsatt for fukt, f.eks. badeværelse, kjøkken og bod/vaskerom. Hvis du vil vite mer om fukt og inneklima, kan du lese om dugg på vinduer her.

Lufteventil til vinduer

Det finnes også noen mer tekniske løsninger som bidrar til utlufting av vinduer. Vinduet kan for eksempel monteres med forskjellige lufteventiler. En spalteventil – f.eks. Trimvent til vinduer er en svært god idé – denne funksjonen sørger for konstant luftgjennomstrømning som sikrer at luften hele tiden skiftes ut med frisk luft utefra.

Bare én ventil i vinduet har imidlertid stort sett ingen effekt – den trenger noe å «jobbe sammen med». Du oppnår derfor best effekt hvis du monterer flere spalteventiler i boligen og helst har spalteventiler i vinduene på begge sider av huset. Vinden som blåser over og rundt huset fører til ventilasjon, og dermed kan det «trekkes» frisk luft inn i boligen.

1227
c-228TrueFalse

Lufteventil til vinduer er en god idé i de fleste rom, men anbefales spesielt til badeværelser osv. ettersom slike rom som nevnt utsettes for mye fukt og kondens.

Det finnes en rekke ulike typer lufteventiler til vinduer – noen bedre enn andre.

Hos Sparevinduer har vi valgt å bruke typen «Trimvent». Lufteventilen er en såkalt spalteventil montert som en åpne-/lukkemekanisme i vinduet, men hvor ventilen ikke er synlig. Luften som trekkes inn gjennom ventilen, kommer nemlig fra mellomrommet mellom karmen og vindusrammen. Luftgjennomstrømningen åpnes og lukkes med et klikk på selve ventilen, og kalles derfor også en klikkventil.

Går varmen ut når lufteventilene er åpne?

Det korte svaret er ja!
Det vil alltid være et varmetap når ventilene er åpne. Varmeutslippet er imidlertid så begrenset at det ikke har noen større betydning. Det er også viktig å huske på at samtidig med at noe varm luft går ut av huset, blir man også kvitt fuktig luft, partikler og støv fra inneklimaet. På tross av det lille varmetapet veier fordelene med utluftingen med andre ord klart tyngst.
Lufteventilene kan naturligvis lukkes i svært kaldt vær eller stormvær, bare du husker å åpne dem igjen.

Du kan lese mer om lufteventil til vinduer

 her!

1240
c-228TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190913105250443.png #FFFFFF
Les også