SWITCH SECTION

Vet du u-verdien på vinduene dine?

Nedenfor kan du lese litt om de mest brukt betegnelsene innenfor energivinduer og hvilken betegnelse som er viktigst for deg og ditt prosjekt.

Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

20. april 2020
Av Sparevinduer

Esben Tougaard

Sparevinduer

20. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200420132803761.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200420135229302.jpg?maxwidth=2000

Når du skal se nærmere på hvor energivennlige dine vinduer er skal du være oppmerksom på flere faktorer. Nedenfor kan du lese litt om de mest brukt betegnelsene innenfor energivinduer og hvilken betegnelse som er viktigst for deg og ditt prosjekt. 

Vinduets energibalanse

Ew står for energibalansetallet. Energibalansen indikerer varmetap vs tilkommende varme. Det vil si forholdet mellom den energi som tapes gjennom oppvarmingsperioden og den energi som tilføres gratis fra solen. Energibalansen avhenger av hvor ditt hus er plassert. Om du setter et vindu ekstra på husets nordside vil det normalt ikke tilføres energi om vinteren. Om du derimot plasserer vinduet på husets sydside vil du ofte tilføre ekstra varme som kan erstatte dyrere oppvarmingskilder. Avhengig av hvilke vinduer du velger til din bolig vil Ew også være forskjellig. I Norge benyttes ikke Ew så mye, da de fleste fokuserer på U-verdien på vinduene eller dørene, men Ew kan være en god ide å ta med i din vurdering.

Vinduets U-verdi (Uw)

Vinduets isoleringsevne betegnes som U-verdi, man skiller mellom vinduets U-verdi og selve glassets u-verdi (Ug). U-verdien står for varmetapet, og beskriver hvor god isoleringsevne ditt vindu har. Kort sagt hvor mye varme som går gjennom vinduet. Jo lavere u-verdi tall du har, jo bedre er det for deg.

EREF verdi

EREF er ikke så mye brukt på markedet i dag, men kan være en god indikasjon for hva du skal velge. EREF er energibalansen av et referansevindu, det vil si at man ofte beregner ut ifra et referansevindu. I land som for eksempel Danmark benyttes EREF verdien mye, og der er referansevinduet på 123x148 cm uten sprosser og med utgangspunkt i produsentens standard glassvalg.

1723
c-228TrueFalse

Skal jeg se på U-verdi eller EREF verdien?

Kort fortalt skal du se på U-verdien, da det er denne verdien kravene til isolering osv. er angitt som i regelverket. Selv om det er u-verdien man skal ta høyde for, kan det være en god ide å også ta en vurdering av EREF verdi. Har du et hus som er mye i skyggen vil du ikke få tilført mye ekstra varme fra solen, det er derfor ekstra viktig for deg å ha vinduer med best mulig isolering. Du vil da spare mest på å prioritere en lav U-verdi, som gir best isolering så varmen holder seg inne om vinteren.

Har du derimot et hus som er utsatt for mye sollys, kan du spare på å velge vinduer som best kan utnytte sollyset, du skal da være oppmerksom på vinduets Gw, som er solvarme som vinduet lukker inn i din bolig. På den måten oppnår du den beste mulige energibalansen. En positiv Ew-verdi betyr at det lukkes mer varme inn enn ut, det vil si at vinduet gir energi tilføring til boligens oppvarming.

TEK17 Krav

For nybygg i dag skal man ofte bygge etter TEK17 kravene, men om du har et restaureringsprosjekt kan det være andre krav til ditt bygg. Er du usikker på om du har krav og eventuelt hvilke krav du skal bygge etter vil vi anbefale deg å kontakte din kommune før du starter på prosjektet så du vet hvilken produkter du skal se etter om du er i tvil. 

Du kan lese mer om u-verdi og andre energibetegnelser her!

1395
c-228TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190913105250443.png #FFFFFF
Les også