Foto: Unsplash
SWITCH SECTION

Har vannskader skapt problemer i boligselskapet?

Da finnes det faktisk muligheter dere kan gripe

For elektrifisering

Ketil Granbakken

elektrifisering

Smartly AS

10. februar 2021
For Smartly AS

Ketil Granbakken

elektrifisering

Smartly AS

10. februar 2021
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210115412686.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210115412561.jpg?maxwidth=2000
jos-speetjens-b2P4_I9G_mA-unsplash (1).jpg jos-speetjens-b2P4_I9G_mA-unsplash (1).jpg
0

Hvert eneste år registreres det store antall vannskader i norske boliger, og ifølge enkelte kilder blir det oppdaget vannskader hvert åttende minutt. Om det er riktig eller ikke spiller egentlig ikke veldig stor rolle – poenget er at denne typen skader oppstår relativt hyppig. Ofte er det ensbetydende med kostbare reparasjonsarbeider, og mange ganger betyr det totalrehabilitering av for eksempel et bad. Dersom kostnadene dekkes av forsikringen, kan det faktisk være noen oppsider forbundet med å måtte ta en slik jobb.


For eksempel dersom det dreier seg om et boligselskap, der alle bad må total rehabiliteres som følge av vannskader. Da har dere nemlig en gyllen mulighet til å skaffe dere teknologi som sørger for at energi- og vannforbruket i bygget går ned, uten at det krever ekstra investeringer. Dessuten gjør det at den enkelte seksjon/leilighet faktisk betaler for sitt eget forbruk. Det er gunstig dersom dere i dag har en ordning der oppvarming og varmtvann faktureres etter en gitt brøk, og ikke etter faktisk forbruk.

Energiservice sørger for rettferdighet

Det vi snakker om er energiservice fra Smartly. Det går ganske enkelt ut på at det monteres målere i hver leilighet, samt en måler i fellesarealene. Målernes oppgave er å holde kontroll på hvor mye varmtvann og energi som brukes til oppvarming i hver leilighet og i fellesarealene. I praksis foregår det slik at Smartly betaler hele regningen for boligselskapet, men regner ut hvor mye den enkelte seksjon eller leilighet har brukt foregående måned. Deretter sendes fakturaer med korrekt beløp til alle beboerne.

Dermed er det faktisk slutt på at familien på fem i første etasje kan fyre og dusje så mye de vil uten at det har noe å si for økonomien. Sagt med andre ord – det blir ikke lenger slik at de som bruker lite strøm og varmtvann skal subsidiere de som har et høyt forbruk. Erfaringene viser også at dette bidrar til å redusere forbruket, ganske enkelt fordi en av de mest effektive måtene å endre folks atferd på er ved å gi dem et forhold til hvor mye atferden koster dem.

Faktisk viser det seg at det totale forbruket reduseres fra 15 - 25 % som en følge av det blir mindre sløsing. Tall fra Smartly viser at enkelte har oppnådd så mye som 39 % reduksjon i energiforbruket etter innføring av energiservice. Automatisk avlesing og individuell månedlig fakturering fra Smartly gjør dessuten at boligselskapet slipper kostnader til regnskapsføring og administrasjon.

Forutsigbart og enkelt

Energiservice tilbys gjennom en leiemodell. Det vil si at boligselskapet leier hele anlegget i en periode på eksempelvis 10 år, og at Smartly håndterer alle sider ved anlegget fra montering og vedlikehold til drift og fakturering. Det er med andre ord enkelt og forutsigbart. For styret er det kjekt å vite at administrasjon og brukerutfordringer ikke blir et tema. Alle spørsmål om leveransen håndteres av Smartly sitt kundesenter som er åpent 24/7 for alle seksjonseierne.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Hva vil du vite mer om?

MESSAGE BOX

single button

11


3590
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også