Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Løser klimautfordringene ved å ta tak i eksisterende bygg

Merk deg Renovation Wave

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

9. november 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

9. november 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201109194149777.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201109194149527.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_738462883.jpg shutterstock_738462883.jpg
0

I Norge er 80 til 90 prosent av byggene vi skal bruke de neste tiårene, allerede bygget. Så selv om det er fornuftig og bra at nye bygg både er energieffektive og klimavennlige, ligger mye av nøkkelen til reduserte klimautslipp i å gjøre noe med eksisterende bygg.

Det samme gjelder selvsagt på europeisk nivå, og bare innenfor EU snakker vi faktisk om over to hundre millioner bygninger som til sammen slipper ut med Co2 enn noen annen sektor. Og hvert år gjennomgår kun 1 prosent av bygg i EU rehabilitering med sikte på å forbedre energieffektiviteten. Med et slikt tempo kan det ta så lang tid som 500 år nå en bygningsmasse med høy nok kvalitet – og gjør at vi til en viss grad kan skyte en hvit pil etter målet om at Europa skal være klimanøytralt i 2050.

Derfor har EU jobbet med en stor Renovation Wave-strategi, som tar sikte på å forbedre energieffektiviteten i eksisterende bygg. Ett av målene i strategien at mengden bygg som rehabiliteres for å bli mer energieffektive, minst skal dobles de neste ti årene. I rene tall er det snakk om rehabilitering av opptil 35 millioner bygg, som vil kunne bidra til inntil 160 000 nye jobber i den europeiske byggebransjen.

Dette vil både føre til reduserte klimautslipp, men gir også sunnere, mer komfortable og rimeligere bygg til dagens og fremtidens EU-borgere. Bedre isolerte bygg har for eksempel en gunstig effekt for konsekvensene av ekstreme vintertemperaturer og hetebølger om sommeren. Renovation Wave-strategien legger spesiell vekt på å:

  • Avkarbonisere oppvarming og nedkjøling av bygg
  • Gjøre tiltak med bygg som presterer svakest på energieffektivitet og gi flere tilgang til moderne energitjenester (forhindre såkalt energifattigdom)
  • Rehabilitere offentlige bygg som skoler, administrative bygg og sykehus

Dette vil skje gjennom å iverksette en bred vifte av tiltak, slik som:

  • Reguleringer, standardisering og informasjonsarbeid
  • Finansiering
  • Øke kapasiteten til å planlegge og gjennomføre renoveringsprosjekter
  • Utvide markedet for bærekraftige produkter og løsninger

Invester i smart teknologi

Norge er som sagt ikke noe unntak når det gjelder behovet for å oppgradere eksisterende bygg til å bli mer energieffektive og klimavennlige. Da skal dere vite at Smartly leverer nøkkelferdige energi- og ladeløsninger som er basert på den aller siste teknologien i markedet. Det omfatter blant annet:

  • Energiservice, som sørger for at den enkelte beboer i et sameie eller borettslag blir bevisst sitt eget forbruk til varmtvann og oppvarming - og betaler for det. Vår energiservice-løsning tilfredsstiller BREEAM Nor-krav ettersom den bidrar til besparelse i både energi- og vannforbruk. Løsningen er standardisert og godt utprøvd, slik at den kan tas i bruk uten behov for justeringer som fører til ekstraarbeid eller økte kostnader i byggeprosessen.
  • Smarte ladeanlegg for elbiler som utnytter effekten i bygget på best mulig måte og sørger for at den som lader faktisk betaler for det

Nøkkelferdig innebærer at vi tar ansvar for prosjektering, planlegging og montering, slik at bedriften eller borettslaget ikke trenger å foreta seg noe annet enn å ta våre løsninger i bruk og høste av fordelene. Etter at de er tatt i bruk har vi ansvaret for drift, vedlikehold og reparasjoner. Skulle det oppstå problemer eller beboerne i bygget har spørsmål, er det kjekt å vite at vår kundeservice har døgnåpent 365 dager i året (teknisk brukerstøtte 08:00-16:00).

title

Vite mer? - La oss ta en prat!

input field

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

LINK TEXT

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at kontaktinformasjonen du oppgir lagres i vårt system slik at vi kan kontakte deg igjen. Dersom du ønsker å endre dette senere kan du kontakte oss på support@smartly.no eller lese mer i vår personvernerklæring.

single button

7

Velger dere Smartly som samarbeidspartner er dere ganske enkelt sikret den beste løsningen for ditt borettslag, med en svært lav risiko for å få problemer i fremtiden. Våre løsninger er standardiserte, godt utprøvde og monteres uten behov for spesielle tilpasninger.  Vi kan blant annet levere følgende tjenester til boligselskaper og bedrifter:

4402
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også