SWITCH SECTION

Ny teknologi med minimal risiko

Det får dere ved å velge den riktige samarbeidspartneren

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

5. oktober 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

5. oktober 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201006045935481.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201006045935481.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_1081898942.jpg shutterstock_1081898942.jpg
0

Ny teknologi kan være et fantastisk bidrag til en bedre hverdag, enten det dreier seg om å gjøre livet enklere eller å spare kostnader. Og hadde det vært mulig å finne en samarbeidspartner som tar ansvar for utvikling, videreutvikling, samt teknisk og økonomisk risiko ved teknologien, hadde livet trolig blitt litt mindre bekymringsfullt for ganske mange.

For det er ingen tvil om at det er en viss risiko knyttet til å anskaffe ny teknologi, og det kan oppstå utfordringer og problemer selv med de beste og mest fremtidsrettede løsningene. Det er imidlertid fullt mulig å ta noen grep for å redusere risikoen, og ett av dem er å være bevisst på hvordan dere går frem for å anskaffe ny teknologi. Vurderer boligselskapet for eksempel å gå til anskaffelse av ladeanlegg for elbiler eller en løsning for å styre/måle energiforbruket i bygget, bør dere absolutt vurdere å gå for en leiemodell kontra et tradisjonelt kjøp.

Velger dere å leie av Smartly, er nemlig all teknisk risiko borte siden anlegget eies av oss. Da har vi ansvaret for at ting fungerer som de skal og at nødvendig feilretting eller utbedring blir gjort. Det er altså ikke slik at det ikke kan oppstå problemer, men skulle det skje er det ikke dere som sitter med ansvaret.

En annen fordel med å leie er selvsagt at det ikke er behov for å lånefinansiere investeringen i forkant av anskaffelsen.

Nøkkelferdig og ukomplisert

Hos Smartly sier vi ganske enkelt at vi leverer nøkkelferdige energi- og ladeløsninger som er basert på den aller siste teknologien i markedet. Nøkkelferdig innebærer at vi tar ansvar for prosjektering, planlegging og montering, slik at bedriften eller borettslaget ikke trenger å foreta seg noe annet enn å ta våre løsninger i bruk og høste av fordelene. Etter at de er tatt i bruk har vi ansvaret for drift, vedlikehold og reparasjoner. Skulle det oppstå problemer eller beboerne i bygget har spørsmål, er det kjekt å vite at vår kundeservice har døgnåpent 365 dager i året.

Velger dere Smartly som samarbeidspartner er dere ganske enkelt sikret den beste løsningen for ditt borettslag, med en svært lav risiko for å få problemer i fremtiden. Våre løsninger er standardiserte, godt utprøvde og monteres uten behov for spesielle tilpasninger.  Vi kan blant annet levere følgende tjenester til boligselskaper og bedrifter:

  • Energiservice, som sørger for at den enkelte beboer i et sameie eller borettslag blir bevisst sitt eget forbruk til varmtvann og oppvarming - og betaler for det.
  • Smarte ladeanlegg for elbiler som utnytter effekten i bygget på best mulig måte og sørger for at den som lader faktisk betaler for det

title

Vite mer? - La oss ta en prat!

input field

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

LINK TEXT

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at kontaktinformasjonen du oppgir lagres i vårt system slik at vi kan kontakte deg igjen. Dersom du ønsker å endre dette senere kan du kontakte oss på support@smartly.no eller lese mer i vår personvernerklæring.

single button

7


3216
b-0TrueFalse
left -1 c-8TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også