SWITCH SECTION

Morgendagens energibehov løses på smarte måter

La teknologien gjøre jobben i boligselskapet

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

23. september 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

23. september 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200923091825281.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200923091824875.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_1236384700.jpg shutterstock_1236384700.jpg
0

Det blir stadig flere elbiler på norske veier, og den offisielle målsetningen fra regjeringen er det kun skal selges nullutslippsbiler når vi kommer til år 2025. Om det kommer til å bli realiteten er det ingen som vet, men alle kan nok si seg enige i at andelen elbiler kommer til å øke dramatisk.

At andelen elbiler øker er selvsagt positivt for miljøet, men det fører også til enkelte utfordringer. Én av utfordringene handler om dagens infrastruktur ganske enkelt ikke tåler en massiv økning i elbiler som skal lades på samme tid. Om alle skulle ha skaffet seg en elbil og satt den til lading omtrent samtidig på ettermiddagen, vil strømnettet ganske enkelt ikke ha nok kapasitet til å håndtere det. I alle fall ikke uten å gjøre store og kostbare oppgraderinger.

Faktisk har undersøkelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat vist at det vil koste ca. 11 milliarder kroner å bygge ut infrastrukturen til å tåle ekstrabelastningen all ladingen vil medføre. Trolig vil det bli enda mer kostbart ettersom estimatet ikke inkluderer lading av kjøretøy til tungtransport, busser, elektriske ferger og liknende.

Teknologien løser problemene

Det finnes imidlertid en vei rundt de massive investeringene, og den handler om å bruke smart teknologi for å utnytte kapasiteten som finnes. For samtidig som vi har problemer med å håndtere store samtidige belastninger i strømnettet på enkelte tidspunkter, finnes det også perioder på døgnet der det er mer enn nok tilgjengelig kapasitet. Ser vi døgnet under ett finnes altså nok kapasitet, men det krever at vi sprer energiforbruket mer jevnt ut over døgnet.

Nettopp det er mulig ved å ta i bruk smart teknologi, og lading av elbiler er et godt eksempel på hvordan dette kan fungere. De fleste har tross alt ikke behov for å fylle opp batteriet i elbilen rett etter de har kommet hjem fra jobb. Det viktigste er som regel at det er fulladet til neste dag eller at du har nok strøm til å ta et par korte kjørerturer om kvelden.

Med et smart ladeanlegg fra Smartly fikser vi nettopp dette. Du kan selvsagt sette støpselet i bilen når du kommer hjem, men derfra overtar ladeanlegget styringen og sørger for at ladingen foregår når det er kapasitet i nettet eller strømprisen er lav. Investerer mange nok i denne typen teknologi, har vi faktisk kommet langt på vei i å løse kapasitetsutfordringene vi står overfor.

Smarte ladeanlegg er også bra for boligselskaper som har for lite effekt inn til bygget. Faktisk kan deres slippe unna å gjøre noe med kapasiteten det hele tatt ettersom ladeanlegget sørger for å utnytte kapasiteten gjennom hele døgnet. Det sparer dere fort ganske mye penger på.

Smart i dag – smart i morgen

Smartly levere ikke bare smarte ladeanlegg som bidrar til å redusere kostnadene for samfunnet, næringsliv og privatpersoner. Vi leverer også en fullverdig løsning for energiservice i boligselskaper, som gjør det mulig å redusere energiforbruket ganske vesentlig. Det fungerer slik at vi installerer målere i hver seksjon og i fellesarealene i bygget. Målerne registrerer oppvarmings- og varmtvannsforbruket i hver seksjon og i fellesarealene, og Smartly sørger for å fakturere hver seksjon for forbruket. I praksis betaler vi hele regningen for boligselskapet og beregner deretter forbruk per seksjon. Månedlig sendes individuelle fakturaer til de enkelte beboerne for forrige måneds forbruk. Dermed betaler alle for sitt eget forbruk og det blir slutt på sløsingen som ofte forekommer som en følge av at felleskostnadene er de samme uavhengig av forbruk.

For utbyggere og entreprenører som fører opp nybygg eller utfører rehabilitering, er det også verdt å vite at energiservice-løsningen tilfredsstiller BREEAM Nor-krav ettersom det bidrar til besparelse i både energi- og vannforbruk. Løsningen er standardisert og godt utprøvd, slik at den kan tas i bruk uten behov for justeringer som fører til ekstraarbeid eller økte kostnader i byggeprosessen.

Elektrifisering av byggeplasser

For aktører i byggebransjen som snuser på elektriske gravemaskiner og anleggsutstyr, er det også verdt å merke seg at Smartly tilbyr en fiks ferdig ladeløsning levert på byggeplassen. Det er rett og slett en container som inneholder:

  • En ladeløsing for elektriske gravemaskiner og anleggsutstyr som kan lades (lastebil, elektrikerens kassevogn, dumper osv.)
  • Et kraftig batteri som kan lagre energi
  • Styringssystem for å vite når batteriet må være fulladet basert på lavest mulig strømpris og forbruk på anleggsplassen

Vil du vite mer om våre smarte løsninger? Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby ditt boligselskap eller bedrift.

5169
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også