SWITCH SECTION

Slik gjør vi BREEAM enklere

Uten spesialtilpasning og ekstra arbeid

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

21. august 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

21. august 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200821041351929.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200821041351929.jpg?maxwidth=2000
0

De fleste i bygge- og anleggsbransjen bør ha hørt om eller kjenne til BREEAM - verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Målet med BREEAM er å motivere til bærekraftig design og bygging fra A til Å i et byggeprosjekt, altså fra tidlig fase frem til bygget overleveres. I Norge forholder vi oss til en tilpasset versjon av det internasjonale verktøyet, kalt BREEAM Nor.

En viktig del av miljøarbeidet i alle typer bygg, knytter seg til energiforbruk og energieffektivitet. Ser vi på leilighetsbygg, har det som regel vært slik at beboerne betaler felleskostnader som blant annet inkluderer oppvarming og varmtvann. Hver enkelt seksjons andel av felleskostnadene bestemmes typisk av en sameiebrøk eller liknende, slik at noen betaler mer og andre mindre. Summen er imidlertid den samme hver eneste måned, uavhengig av forbruksmønsteret både når det gjelder oppvarming og varmtvannsforbruk.

Det er det selvsagt mange som synes er behagelig, ettersom oppvarming og varmtvann tross alt er de største utgiftspostene på strømregningen. Det motiverer imidlertid ikke til å tenke gjennom sitt eget forbruk og gjøre tiltak for å redusere det. I et BREEAM Nor-perspektiv er det heller ikke positivt da det vil føre til svakere score på kategoriene energi og vann. Både fordi sløsing og overforbruk ikke er bra for miljøet, men også fordi det kan være vanskelig å dokumentere forbruket i tradisjonelle fellesanlegg for oppvarming og varmtvann. I BREEAM Nor-sammenheng er nettopp dokumentert miljøprestasjon svært viktig.

Energiservice løser utfordringen og gir BREEAM-poeng

Løsningen finnes imidlertid: den kalles for energiservice og leveres av Smartly. Energiservice går i korte trekk ut på at vi installerer målere i hver seksjon i bygget, samt i fellesarealene. Disse målerne registrerer oppvarmings- og varmtvannsforbruket i hver seksjon, slik at det blir mulig å følge forbruket hver eneste måned. Rent praktisk fungerer det slik at Smartly betaler hele regningen for boligselskapet og deretter beregner forbruk per seksjon. Månedlig sendes individuelle fakturaer til de enkelte beboerne for forrige måneds forbruk.

En tysk studie som har kartlagt over 3 millioner leiligheter viser at denne typen ordninger reduserer sløsing og kan bidra til mellom 15 - 25 % reduksjon i et byggs energiforbruk. Det er bra for miljøet.

Det er også bra for utbyggere og entreprenører. Vår energiservice-løsning tilfredsstiller nemlig BREEAM Nor-krav uten at det gir ekstraarbeid eller økte kostnader i byggeprosessen. Det er ganske enkelt en standardisert og godt utprøvd løsning som kan tas i bruk slik den er.

title

Vite mer? - la oss ta en prat!

input field

input field

input field

single button

7

formcontent-ul


2673
b-0TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også