SWITCH SECTION

Lade elbil i stikkontakt?

Det er ikke den beste løsningen

Av EL-PROFFEN

Trond Sivert Sivertsen

EL-PROFFEN

4. mai 2019
Av El-proffen

Trond Sivert Sivertsen

EL-PROFFEN

4. mai 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190504044004369.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190504044004369.jpg?maxwidth=2000
0

Ulike temaer knyttet til lading og lademuligheter er en kjent gjenganger når det kommer til elbiler. Én ting er den stadig pågående debatten om utbygging av ladestasjoner langs veiene og dermed muligheten for å kunne reise langt med en elbil. En annen ting er lading hjemme og hvilke løsninger som egner seg best.

Mange lurer på om det er mulig å lade elbilen i en vanlig stikkontakt. Svaret er ja, det er mulig. Det er imidlertid noen ting du skal være klar over. For det første krever det at du har en egen kurs som er dedikert til lading. Den skal altså ikke brukes til noe annet. I tillegg må kursen være sikret med en såkalt jordfeilbryter type B og ikke være større enn 10 ampere. Med 10 ampere skal du være klar over at du ikke kan lade spesielt raskt.

Tilfredsstiller anlegget ditt ikke disse kravene, bør du ikke bruke en vanlig stikkontakt til lading av elbilen din da det i verste fall kan medføre farlige ulykker.

Har du en kurs som tilfredsstiller kravene, bør du ha en krok til å henge ladekabelen på ved siden av stikkontakten. Det hindrer at støpselet trekkes ut av stikkontakten og forårsaker varmgang. Uansett bør du sjekke stikkontakten jevnlig for tegn på varmgang og misfarging.

Selv om det går fint å lade i vanlig stikkontakt, vil det beste i de fleste tilfeller være å investere i en hjemmeladestasjon. Det gir deg en tryggere og raskere ladeløsning enn en vanlig stikkontakt. Med en hjemmeladestasjon slipper du også å finne frem kabelen hver gang du skal lade, men kan bare plugge i kabelen som er fastmontert i ladestasjonen.

1768
b-TrueFalse
left-1 b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220627141729647.png #FFFFFF
Les også