Rømningsvei fra boligen må du ha!

Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører deg direkte ut av boligen.

for Gilje

Elin Gilje Jakobsen

Gilje

5. januar 2021
Rømningsvei - mobil.jpg
115
0

Det er ulike krav til en godkjent rømningsvei, avhengig av boligens størrelse og antall etasjer. Tidspunktet boligen din ble bygget er også avgjørende, fordi kravet til rømningsveier har endret seg gjennom årene. Du skal forholde deg til reglene som var gjeldene i byggeåret.

Ut fra alle oppholdsrom er det anbefalt å ha 2 rømningsveier – for eksempel én dør og ett vindu som er godkjente rømningsveier.

Enebolig på ett plan

Her skal det bare være én utgang til bakkeplan – ofte er det ytterdøra/inngangsdøra som fungerer som rømningsvei.

Enebolig eller leiligheter med flere plan

I tillegg til en hovedrømningsvei, må det finnes flere, alternative utganger. Det må være mulig å rømme fra brann fra alle etasjene, dette kan være et vindu, rømningsstige, balkong eller utvendig trapp.

Leilighet på ett plan

Forskjellige regler er gjeldene etter hvilken etasje du bor i. Dersom leiligheten din har kun én etasje som du oppholder deg på, skal du bare ha utgang til bakkeplan eller en rømningskorridor med to uavhengige rømningstrapper som gir deg adgang til det fri.

Dersom det finnes kun én enkel rømningsvei, må bygningen i noen tilfeller leve opp til spesielle tekniske krav som kan forhindre at røyken sprer seg til hovedtrappen.

Hvis du bor i en nyere boligblokk med sprinkleranlegg, holder det med én fluktvei ut til en felles rømningstrapp som har adgang til det fri. I slike tilfeller må leiligheten ha et rømningsvindu eller en branntrapp med adgang til det fri.

Krav til rømningsvindu

Utenom utgangsdøra/hoveddøra, blir vinduer i en yttervegg oftest brukt som redningsåpning. Det finnes noen minimumsmål som må overholdes for at vinduet kan benyttes som rømningsvei. I lovkravene skal redningsåpningen ha en fri høyde og bredde på til sammen minimum 1,5 meter. Høyden skal minimum være 0,6 meter og bredden minimum 0,5 meter, slik at det er mulig for en fullvoksen person å komme seg ut av vinduet. I tillegg må det være maksimum 1 meter fra gulv til rømningsåpning, og minst ett rømningsvindu per annethvert rom for varig opphold. 

3231
TrueFalsec-15
left -1 TrueFalsec-15
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171009104849947.png #FFFFFF
Les også