Foto: Grønt Fokus
SWITCH SECTION

Du klarer fint å montere et vindu

Men husk at det er tungt, så det kan lønne seg å få litt hjelp

For Grønt Fokus

grøntfokus bruker

Grønt Fokus

17. mars 2021
For Grønt Fokus

grøntfokus bruker

Grønt Fokus

17. mars 2021
Foto: Grønt Fokus
Foto: Grønt Fokus
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210411183210294.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210413195938563.jpg?maxwidth=2000
Energi_aluminium_vit_miljö_22.jpg
0

Å montere et vindu eller to er noe de fleste som er litt handy, klarer å gjøre på egenhånd. Eller rettere sagt, uten å leie inn en snekker. Et vindu kan nemlig være svært tungt, så vi anbefaler at du får hjelp av en annen person for å være sikker på at du kommer deg gjennom prosessen uten å lage skader på verken vindu, andre bygningsdeler eller personer.

Før du i det hele tatt starter monteringsjobben, er det viktig at du sjekker både glass og karm for skader eller defekter. Skader kan både oppstå under produksjon og transport, og finner du noen er det viktig at du melde fra til leverandør eller forhandler før du starter monteringen. Ta også kontrollmål for å sjekke at du faktisk har fått riktig størrelse.

Start med kiler eller nivåskruer

En vindusåpning består av én stender på hver side og bjelker i over- og underkant (kalt losholter). Vinduet skal settes på den nederste losholten), men det er viktig å løfte det litt opp for å kunne foreta justeringer og å få plass til isolasjon i underkant av karmen. For å løfte vinduet litt kan du legge ut et par doble kiler i hver ende av losholten. Legg dem med den tynne siden mot hverandre, slik at du kan dra dem fra hverandre/dytte dem sammen for å løfte eller senke vinduet jevnt til det står riktig i vater og lodd.

Skal du montere brede vinduer eller vinduer med hengsler i midtposten, bør du også legge kiler på midten for å få tilstrekkelig understøttelse. Sjekk hva som gjelder for akkurat det vinduet du skal montere for å være sikker på at du gjør det riktig.

Et alternativ til kiler, er å bruke såkalte nivåskruer. Det er en type skrue som har et stort, flatt hode og de skrus inn i losholten der du normalt ville lagt kiler. De skal justeres slik at de står i lik høyde (vater). Når du har gjort dette kan du sette vinduet oppå dem. Fordelen med nivåskruer er at det er enklere å få underlaget i vater, men også at det gir mer plass til isolasjon. Bruker du kiler, får du ikke plass til isolasjon der kilene ligger og det kan oppstå kuldebroer.

Velg riktig innfesting

De fleste vinduer leveres uten skruene du skal bruke til å feste det med, så dette må du som regel ordne selv. Det finnes i hovedsak tre valg:

  • Karmskruer
  • Karmanker
  • Karmhylse

Alle tre typer innfesting fungerer bra og gir et godt sluttresultat, men det er litt forskjell i hvordan du jobber med dem. Både karmanker og karmhylser er mer fleksible valg enn karmskruer, da de gir deg større muligheter til å justere underveis. Karmhylser er spesielt fleksibelt ettersom du kan justere vinduet i alle retninger før du skrur inn en eneste skrue. Bruker du slike hylser, trenger du heller ikke å bruke kiler på sidene av vinduet. Med både karmhylser og karmankere er du imidlertid avhengig av å ha en spesiell nøkkel for innskruing og justering. Bruk av karmhylser krever også at du borer opp skruehullene til 14 mm. for at hylsene skal passe. Vi anbefaler at du leser deg opp på de ulike typene innfesting før du tar et valg.

Når du er ferdig med justering og innfesting, er det viktig at åpningen rundt karmen isoleres for at vinduet som helhet skal være godt isolert. Her kan du både bruke dyttestrimmel eller skum, men vi anbefaler dyttestrimmel da det både er enklere å jobbe med og letter senere justeringer av vinduet. Eventuell vindsperre bør trekkes inn på karmen og tapes fast med vindsperretape for å unngå at vind blåser inn i isolasjonen. Har du dampsperre på innsiden, bør denne også trekkes inn på karmen og festes med egnet tape.

På med vannbord og beslag

For å lede vann fra husveggen bort fra vinduene, er det viktig å montere vannbord og beslag. Vannbordene skal monteres med helling utover, og det er mulig å kjøpe ferdige vannbord med trapesform som ivaretar hellingen. Start med vannbordet over vinduet og fest det ca. 2 cm. over losholtens underkant (bjelken over vinduet). Pass på at det monteres i vater og forbor gjerne hull til skruer/spiker – det letter monteringen og gjør at treverket ikke sprekker opp.

Som en tommelfingerregel, skal bredden på vannbordet være vinduets bredde + omrammingen (listene). Er det gjort annerledes rundt andre vinduer i boligen din, bør du imidlertid gjøre det likt som på dem. Det nederste vannbordet monteres på samme måte som det øverste – ca. 2 cm. nedenfor losholtens overkant.

For å gi vannbordene lenger levetid, er det smart å montere vannbordbeslag på dem. De skal føres inn bak vindsperren på kledningen og monteres i et eget spor i vinduet. Når du gjør ferdig vinduet med omramming utvendig, er det også viktig å huske på at omramming som går ned mot vannbordene skal ha minimum 6 mm. klaring. På den måten unngår du at de suger opp vann/fukt fra vannbordet. Du bør dessuten lage en dryppkant på dem – det gjør du ved å skjære endene i en vinkel tilsvarende hellingen på vannbordene. Da vil vannet som renner nedover kledning/omramming dryppe av i stedet for å suges opp i endeveden.

6470
b-0TrueFalse
left -1 c-14TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
Les også