Foto: Grønt Fokus
Foto: Grønt Fokus
Foto: Grønt Fokus

Slik bytter du ytterdør selv

Du får det til med riktig verktøy, tålmodighet og en dose nøyaktighet.

For Grønt Fokus

grøntfokus bruker

Grønt Fokus

17. mars 2021
Foto: Grønt Fokus
Foto: Grønt Fokus
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210411184030307.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210413200059564.jpg?maxwidth=2000
Vit_Insida_Miljo.jpg
0

Å montere en ytterdør er utgangspunktet en forholdsvis lik  jobb som å montere en innerdør. Det er med andre ord ikke spesielt vanskelig å gjøre selv, men du må være litt nøyaktig og tålmodig.


Før du går i gang med selve jobben, er det imidlertid viktig å bruke noen minutter på å sjekke at verken karm eller dørblad er skadet. Det skjer ikke så ofte, men noen ganger kan det ha forekommet skader under produksjon eller transport. Finner du skader, er det viktig at du melder fra til leverandøren før du setter i gang med monteringen. Husk at montert betyr akseptert! 


En annen viktig ting du skal tenke på, er at monteringen av en ytterdør ikke bør være et hastverksprosjekt. Sett av godt med tid slik at du har anledning til å gjøre en skikkelig jobb. Det er vel anvendt tid – og reduserer risikoen for at du står igjen med et sluttresultat du kommer til å ergre deg over i mange år fremover.  Vi anbefaler også at du leser monteringsanvisningen nøye – det er ikke sikkert døren skal monteres på samme måte som den du monterte for 10 år siden.

I vater og lodd

Noe av det viktigste når det kommer til selve monteringsjobben, er å sørge for at karmen monteres i vater og lodd. For at karmen skal stå i vater, er det viktig at underlaget du setter den på også er i vater. Er det ikke tilfelle kan du rette opp ved å bruke kiler eller liknende, men pass på at terskelen får full understøttelse. Det skal ikke forekomme partier der terskelen kan svikte eller svaie. Det er dessuten viktig å bruke fuktsperre under terskelen, slik at du forhindrer fukt fra å trekke opp i terskelen og dermed unngå råteproblemer på sikt.

Når du er sikker på at underlaget er i vater, setter du dørkarmen inn i veggåpningen. Den skal sentreres slik at det er lik avstand mellom karm og stenderne på sidene. Det er også viktig å sjekke at karmen står i lodd sett forfra og fra siden. For å sjekke dette bør du bruke et vater med minimum 120 cm. lengde, men bruk gjerne et på 180 cm. om du har et slikt.

For å feste selve karmen til stenderne i veggen, er det litt ulike alternativer ute og går. Da de fleste dører leveres uten skruene du skal bruke til å feste karmen med, er dette noe du som regel må ordne selv. Det finnes i hovedsak tre valg:

  • Karmskruer
  • Karmanker
  • Karmhylse

Alle tre typer innfesting fungerer bra og gir et godt sluttresultat, men det er litt forskjell i hvordan du jobber med dem. Både karmanker og karmhylser er mer fleksible valg enn karmskruer, da de gir deg større muligheter til å justere underveis. Karmhylser er spesielt fleksibelt ettersom du kan justere karmen i alle retninger før du skrur inn en eneste skrue. Bruker du slike hylser, trenger du heller ikke å bruke kiler på sidene av karmen. Med både karmhylser og karmankere er du imidlertid avhengig av å ha en spesiell nøkkel for innskruing og justering. Bruk av karmhylser krever også at du borer opp skruehullene til 14 mm. for at hylsene skal passe. Vi anbefaler at du leser deg opp på de ulike typene innfesting før du tar et valg.

Start med hengselsiden

Uavhengig av om du bruker karmskruer- eller hylser, bør du alltid starte med hengselsiden og sørge for at denne er helt i lodd. Når den jobben er gjort og du har skrudd inn skruene, kan du hekte på dørbladet og bruke det som et hjelpemiddel for å justere den andre siden av karmen (anslagssiden). Vær obs på at tyngden av dørbladet kan dra hengselsiden litt ut av lodd – nok en påminnelse om at vateret er din beste venn underveis i jobben.

Når du gjør justeringene av anslagssiden, må du være nøye med å sjekke at alt er i lodd og at det er en jevn åpning mellom dørbladet og karmen rundt hele døren. Det kan også være lurt å la døren stå en stund før du monterer lister. Karmen setter seg litt over tid og det kan bli behov for å etterjustere. Det er også en god grunn til at du bør isolere med dyttestrimmel fremfor skum, ettersom skummet blir hardt og kan gjøre det vanskelig å foreta justeringer i etterkant. En del etterjustering kan forresten gjøres på hengslene – sjekk dokumentasjonen fra leverandør for mer informasjon om dette.5417
b-0TrueFalse
left -1 c-14TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
Les også