Foto: Grønt Fokus

Hva er U-verdi?

Og er det egentlig noe å tjene på å bytte ut en 20 år gammel dør?

For Grønt Fokus

grøntfokus bruker

Grønt Fokus

17. mars 2021
For Grønt Fokus

grøntfokus bruker

Grønt Fokus

17. mars 2021
Foto: Grønt Fokus
Foto: Grønt Fokus
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210413193649634.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210413193649101.jpg?maxwidth=2000
Energi_aluminium_askgrå_miljö_2.jpg Energi_aluminium_askgrå_miljö_2.jpg
0

I byggevare-verden støter du ofte på en del begreper som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Et slikt begrep er U-verdi, som du ofte vil se dersom du skal handle vinduer, isolasjon eller dører. Hva i all verden betyr dette begrepet og hvorfor er det egentlig så viktig?

Kort fortalt sier U-verdi noe om en gitt bygningsdel sin varmeisolerende evne, og benevnes med et tall. Jo lavere tallet er, jo bedre varmeisolerende evne har den konkrete bygningsdelen. Hvis vi snur det litt rundt, kan vi også si at U-verdien er et mål på varmetapet til en bygningsdel. Jo høyere U-verdien er, jo mer varmetap har den. Da er det ganske enkelt og forstå at en høy U-verdi på dører og vinduer betyr at du fyrer mye for kråkene.

Mye å hente på å bytte ut en 20 år gammel dør

Så tenker du kanskje at alt er greit hos deg, for døren er kanskje ikke mer enn 20 år gammel?  Da kan vi fortelle deg at teknisk forskrift rundt årtusenskiftet stilte krav om en U-verdi på 1,6 for vinduer og dører i nye hus. Det er jo forholdsvis lavt, men det har skjedd en god del på 20 år. I dag stiller nemlig TEK17, som er den nyeste tekniske forskriften, krav om at U-verdien på dører og vinduer skal være 0,8. Bygget du hus eller anskaffet deg en ny dør som var i henhold til TEK97 for rundt 20 år siden, har du altså en dør med dobbelt så stort varmetap enn dagens krav tilsier.

Ved å bytte til en ny dør kan du med andre ord begrense varmetapet og øke komforten som følge av mindre kald trekk. I tillegg er nyere dører gjerne bedre støyisolerte og bidrar derfor til bedre innemiljø. Det gjelder særlig dersom du bor i områder med mye trafikk, folkeliv eller annen type støy. At døren holder bedre på varmen har selvsagt også en effekt på strømregningen, men det er ikke mulig å gi et eksakt svar på hvor mye det utgjør. Det skyldes blant annet variasjoner i strømpris, husets tilstand for øvrig og personlige preferanser knyttet til innetemperatur.

Nyere dører er dessuten bedre innbruddssikret enn eldre dører. Det handler både om at nye dører har bedre hengsler, slik som innbruddsforsterket sluttblekk, bakkanthenglser, at dørene er bygget mer solid og at nye typer karmskruer gir en mer bedre innfesting av karmen som er vanskeligere å bryte opp.

2421
b-0TrueFalse
left -1 c-14TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
Les også