SWITCH SECTION

Slik minsker du sjansen for vannskader

Hvert år opplever 100 000 familier vannskade på boligen sin. Ta grep for å ikke bli en del av statistikken.

For Ikano Bank

Anne Cathrine Syrrist Leite

Ikano Bank

24. juni 2020
For Ikano Bank

Anne Cathrine Syrrist Leite

Ikano Bank

24. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200624110501570.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200624110501570.png?maxwidth=2000
0

100 000+ vannskader har årlig oppstått i Norge de siste årene. Oftest var årsaken brudd eller skade på rørinstallasjoner i huset. En mindre andel skyldes lekkasjer fra vanntilkoblede utstyr i rom uten sluk, som isbitmaskiner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner og annet. Varmtvannsberedere kan også gå i stykker.

I tillegg til skader på hus og eiendeler, kan man bli ordentlig syk som følge av en vannlekkasje. Ofte går det da utover luftveiene.

452
b-0TrueFalse

Dagens krav

Når et hus bygges, blir det bygget etter dagens krav. De nyeste kravene står i TEK17 (Teknisk forskrift fra 2017), og har blant annet flere krav i forhold til å redusere sjansen for vannlekkasje – det kreves for eksempel at det skal installeres godkjent lekkasjesikringsutstyr i alle rom med vanntilførsel som ikke har sluk.

   –   Vi pusser opp for over 80 milliarder kroner hvert år, tar vi med hytter er det over 90 milliarder. De siste 10–15 årene har det vært store investeringer i bad og våtrom, og skal man gjøre noe, bør man følge normen og bruke autoriserte fagfolk, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Omtrent 80 % av alle hus i Norge er bygget før TEK17, derfor er det, som vi ser under, mange flere vannskader nå enn før.

767
true
b-0TrueFalse
0

TEK 17 – Utdrag fra de nye kravene – §15-5 (4)

Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

Preaksepterte ytelser:

  1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

  2. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er
     uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Automatisk
     lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

Mange hus har gamle rør

Eldre hus regnes som mer enn 40 år gamle, eller fra før 1980. På 50-, 60- og 70-tallet var boligbyggingen på sitt største i Norge, derfor er sjansen relativt stor for at du bor i et hus fra denne tiden.

Vannrør av kobber var vanlig å bruke på 50-tallet, og disse rørene er nå i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Kobberrør tærer opp over tid, og har ofte skjøter inni veggen som kan gå fra hverandre.

Forsikringsbransjen stiller strenge krav

Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. Det stilles også krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. FG-godkjente lekkasjestoppere gir rabatt på forsikringspremien.

Stort sett er det vannskader som plutselig skjer som forsikringen dekker. Hvis det for eksempel har vært dårlig arbeid med en membran eller taket på huset, kan det dryppe vann over tid og etter hvert oppstå skade. I slike tilfeller får man som regel ikke igjen på forsikringen eller fra dem som har gjort jobben.

Slik kan du forhindre lekkasje

En enkel måte å gardere seg mot vannlekkasjer er å få en rørlegger til å installere et system som varsler dersom en lekkasje er under utvikling, og samtidig stenger av vannet så lekkasjen ikke videreutvikles.

Nyere oppvask- og vaskemaskiner har også lignende systemer innebygd. Det går også an å få tak i vannlekkasjesensorer som kan følge med på områdene rundt våtsoner, og varsler dersom den oppdager vann.

   –   Når vi pusser opp boligen, er vi tilsynelatende mest opptatt av estetikk – det som synes – og ikke så mye i det som ligger bak. Kanskje ta en titt bak veggen før du tetter igjen med fine fliser og lignende. Det har blitt gjort mye med våtrom, men tydeligvis ikke nok, avslutter Bjørn-Erik Øye.

Er du bekymret for tilstanden i boligen din?

Dersom for eksempel et gammelt rør sprekker, kan du plutselig få dårlig tid til noe som haster. Har du da ikke papirer på at jobben er skikkelig gjort – og ingen å klage til – gir lån deg fleksibilitet og kan være løsningen i noen sammenhenger.


3048
b-0TrueFalse
left-1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190701131614834.png #FFFFFF
Les også