Møt fremtidens energimarked i en ny bolig

Det kan bli veldig verdifullt

For Bakke AS

Silje Edman

Bakke AS

30. november 2020
Foto: Bakke AS
Foto: Bakke AS
Foto: Bakke AS
SWITCH SECTION
2271-01-BAK-i-07-house07_floor2_living_R02-scaled.jpg 2271-01-BAK-i-07-house07_floor2_living_R02-scaled.jpg
0

Om du velger å bygge deg et splitter nytt hus eller kjøpe en leilighet i prosjekt, følger det med en rekke fordeler. For det første er det selvsagt behagelig alt er nytt og at du ikke trenger å tenke på verken oppussing, vedlikeholdsetterslep eller kostbare oppgraderinger og rehabiliteringer på mange år. I stedet kan du bruke tiden på det du aller helst vil, enten det betyr å tilbringe tid med familien eller å dyrke fritidsinteresser eller hobbyer.

For det andre betyr det at du har rustet deg godt for fremtiden. En splitter ny bolig er nemlig godt isolert og svært energigjerrig sammenliknet med eldre boliger. Både vegger, tak, vinduer og dører er i toppklasse og bidrar til å holde på varmen og redusere strømutgiftene dine. I tillegg gir en ny bolig anledning til å skaffe seg den nyeste og beste teknologien som hjelper deg å redusere energiforbruket og unngå det som ofte kalles effekttopper – det vil si stort forbruk over kortere tidsrom.

Begge deler kan vise seg å bli svært verdifullt når du i løpet av noen år møter på fremtidens energimarked.

Elektrifiseringen kommer

Skal vi klare å få til det grønne skiftet, er nemlig overgangen fra fossile til fornybare og grønne energikilder helt sentralt. Det er i stor grad ensbetydende med en storstilt elektrifisering av samfunnet. I Norge ser vi særlig dette gjennom den voldsomme utbredelsen av el- og hybridbiler, men i et større perspektiv handler det om mye mer enn bare biler.

Både busser, lastebiler, skip, fly og mye mer skal nemlig gjennom den samme elektriske revolusjonen som privatbilene. Problemet er bare at infrastrukturen, altså strømnettene, ikke i utgangspunktet er rigget for en slik elektrifisering. I alle fall ikke hvis vi opprettholder det samme forbruksmønsteret som i dag, der kapasiteten i nettet er nær ved å sprenges om morgenen og ettermiddagen.

Da har vi egentlig to valg:

  • Oppgradere og bygge ut infrastrukturen
  • Endre forbruksmønsteret

En oppgradering av infrastrukturen blir imidlertid kostbart – de nyeste analysene viser at prislappen kan ende på over 10 milliarder. Den regningen blir sannsynligvis belastet kundene gjennom økt nettleie. Da er det bedre å gjøre noe med bruksmønsteret, for ser vi hele døgnet under ett er det faktisk nok kapasitet til å håndtere store deler av elektrifiseringen. Da handler det i hovedsak om å spre strømforbruket jevnere over døgnet, men det skjer jo ikke helt av seg selv.


Lommeboken får merke det

Derfor blir det trolig dyrere å bruke strøm på de tidspunktene av døgnet der belastningen på nettet er størst. Selve strømprisen går ikke nødvendigvis opp, men nettleien blir dyrere. Her ligger det helt konkrete forslag og planer på bordet hos NVE. Det er dette som ofte kalles for effekttariffer. Logikken er selvsagt veldig enkel – må du betale mer for forbruket vil du trolig endre bruksmønsteret.

Da blir det kanskje enda enklere å se fordelene ved å bo i en helt ny og

energigjerrig bolig? Energiforbruket går ned i seg selv og du vil oppleve en mer stabil temperatur gjennom døgnet. Da trenger du for eksempel ikke å skru opp temperaturen når du kommer hjem fra jobb – når det koster mest å bruke strøm. Og med ny teknologi som hjelper deg å redusere energiforbruket blir det enda bedre.

Smart teknologi kan for eksempel sørge for at varmtvannsberederen slår seg av noen timer om dagen når det ikke er noen hjemme eller at elbilen venter med å starte ladingen til et tidspunkt på døgnet der strømmen er rimeligere. Legger vi til nye hvitevarer som både er strømgjerrige og som reduserer vannforbruket vesentlig, blir sluttregnskapet enda hyggeligere.

3652
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200131134455408.jpg #FFFFFF
Les også