SWITCH SECTION

Elbil-lading i borettslag?

Dette bør dere tenke på

For EL-PROFFEN

Trond Sivert Sivertsen

EL-PROFFEN

26. juni 2019
For El-proffen

Trond Sivert Sivertsen

EL-PROFFEN

26. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190626094657235.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190626094657235.jpg?maxwidth=2000
0

Med den voldsomme utbredelsen av elbiler de seneste årene har det oppstått behov for steder å lade alle disse bilene. Det gjelder både ladepunkter langs veiene, lading i egen bolig og lading i sameier og borettslag.

Lading langs veiene er ikke noe den jevne bilist befatter seg med og i en privatbolig er det en ganske smal sak å skaffe seg en lader. I borettslag og sameier melder det seg imidlertid spørsmål av en litt annen art. I hovedsak dreier det seg om å finne løsninger som håndterer fakturering av strømforbru og tilgang til laderne.

Den som lader skal betale

Derfor er det viktig at borettslaget eller sameiet velger en leverandør som tilbyr faktureringsløsninger som gjør at den som bruker strøm faktisk får faktura for dette forbruket. Uten en slik løsning vil kostnaden for ladingen i praksis tilfalle alle beboerne via strømregningen for fellesarealene. Det slår utvilsomt negativt ut for dem som ikke har elbil og kan derfor oppleves som urettferdig.

Det finnes flere løsninger som håndterer fakturering av lading, både løsninger som baserer seg på betaling med kredittkort og via en app.

Køstyring og infrastruktur

Det er dessuten viktig å velge en leverandør som har løsninger for køstyring. I situasjoner der strømforbruket er høyt er det ikke nødvendigvis rom for at alle kan lade samtidig. Da er en løsning for styring av ladekøen alfa omega for å sikre rettferdig tilgang for alle. Køstyring kan også gjøre det mulig å reservere ladetid slik at du er helt sikker på å få ladet når du vil.

Rent teknisk bør laderne i et sameie eller borettslag være tilkoblet byggets hovedtavle. Det monteres også en egen strømstyringsenhet som fordeler effekt til de ulike laderne i bygget. Det gjøres for å få kontroll effekt som går til lading og forhindre at det totale strømforbruket blir så høyt at hovedsikringen i bygget løser ut.

Alternativet er å koble elbilladerne til hver enkelt seksjons sikringsskap, men det er ikke å anbefale da det ikke gir samme kontroll over forbruk og belastning.

2235
b-TrueFalse
left-1 b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220627141729647.png #FFFFFF
Les også